A Deputación de Pontevedra lanza o proxecto DA TÚA MAN co obxectivo de fortalecer e impulsar a actividade comercial da nosa provincia e prestar especial atención ao produto e comercio locais.

Este proxecto está integrado por 19 concellos e está en liña co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

O concello da Guarda adheriuse coa sinatura do convenio “Da túa man. Rural II” para a realización de actuacións como visibilizar e modernizar o pequeno comercio mediante o uso das novas tecnoloxías, xerar prácticas que promovan a economía circular e mellorar os espazos para ofrecerlle un servizo óptimo á poboación local e que atraia visitantes.

Unha das iniciativa é a creación da Rede de Comercio Local “MOVE” intregada polos establecementos e apoiada nunha plataforma en liña para darse a coñecer, para compartir e para establecer relacións comerciais e novas oportunidades de negocio.

Esta semana a Deputación (BOPPO Nº69 do 9/04) abriu o procedemento para adherirse a esta rede de Comercio Local e para dar a coñecer esta iniciativa vanse realizar xornadas para informar dos beneficios da rede, de cómo adherirse e, sobre todo, para a resolución de dúbidas. No anexo 1 e 2 das bases publicadas está detallados os códigos IAE admitidos nesta iniciativa.

A xornada informativa do Concello da Guarda será o vindeiro xoves 18 de abril ás 20:00h na Casa dos Alonso e está dirixida a produtores locais, comerciantes, hostaleiros e empresas de aloxamento. Non é preciso inscribirse pero poden consultar previamente en turismo@aguarda.es

A Axencia de Turismo de Galicia publicou hoxe a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración (código de procedemento TU503A)

A finalidade é potenciar a oferta turística galega, modernizar infraestruturas e mellorar a calidade e a competitividade da oferta turística.

Dirixida a establecementos cunha antigüidade mínima de 5 anos (inscrición no REAT):

-Establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, e albergues turísticos (punto 55.1 da Lei 7/2011 do Turismo de Galicia)

-Restaurantes (grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011 do Turismo de Galicia) e debidamente inscritos e clasificados no REAT.

• Prazo de solicitudes: remata o luns 19 de febreiro de 2024.
• Contía da axuda: entre o 40% e o 60%, sendo o máximo 60.000€ a percibir.
• Investimento neto admitido ata 100.000 €, o IVE non está incluído.
• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2024.
• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2024.
• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda. Para dúbidas en fomento.turismo@xunta.gal ou no tel. 981 54 63 64 / 981 54 63 60.

Os investimentos subvencionables son:

 • Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
 • Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.
 • Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
 • Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.
 • Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
 • Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.
 • Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.
 • Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos.

Esta subvención regúlase en réxime de concorrencia competitiva polo que o importe a subvencionar será resultado dos criterios de valoración como a antigüidade, grado de investimento, impacto no emprego entre outros. A posesión dun certificado de calidade turística como SICTED, ademais de mellorar a xestión do establecemento, facilita acadar puntuación como nesta subvención.

DOG 17/01/2024 Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración (código de procedemento TU503A)
DOG 17/01/2024 Extracto

A finalidade desta subvención é dimunir o consumo de enerxía, aumentando a eficiencia enerxética e promovendo a introdución da mellor tecnoloxía dispoñible. E deste xeito, reducir a factura de enerxía e aumentar a competitividade das pemes e autonómos.

Prazo de presentación das solicitudes: 10/01/2024 ás 9:00h ata o 26/06/2024 ou ata esgotar o crédito.

Pemes e autónomos beneficiarios (seccións do CNAE 2009), entre outras:

– Sección G: comercio por xunto e polo miúdo (divisións 45, 46 e 47)

– Sección I: Hostalaría:
• Servizos de aloxamento (división 55): Hoteis, aloxamentos turísticos, campings e outros.
• Servizos de comidas e bebidas (división 56): restaurantes, cafeterías e bares.

– Sección R: actividades artísticas, recreativas e de entretemento (división do 90 ao 93)
• Actividades deportivas, recreativas e de entretemento (división 93): xestión de instalacións deportivas, actividades de clubs de deportivos e ximnasios.

– Sección S: outros servizo, só divisións 95 e 96.

Tramitación:

Directamente co INEGA (Instituto Enerxético de Galicia, tel. 981 953 543) onde están dispoñibles os modelos da documentación requerida como os anexos e a memoria técnica do proxecto.
Sede electrónica da Xunta (código de procedemento IN417Z)

Contía da axuda: 80 % do custo elixible da actuación ata un máximo de 6.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Son obxecto de subvención os proxectos de mellora enerxética que inclúan investimentos en equipamentos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente.

Investimento mínimo: 1.000 euros, sen incluír o IVE.No caso de que a solicitude recolla exclusivamente o bono de asesoramento enerxético, o investimento mínimo da solicitude establécese en 200 euros por solicitude, sen incluír o IVE.

Investimentos subvencionables realizados entre o 1 xaneiro e o 2 de outubro de 2024.

Resumo das tipoloxías para gastos subvencionables (pódense combinar varios bonos no mesmo proxecto):
• Bono asesoramento enerxético: diagnoses e auditorias enerxéticas.
• Bono envolvente: elementos de control solar (toldos de control solar e/ou térmico).
• Bono iluminación: renovar os equipos de iluminación interior ou exterior, incluídos rótulos e escaparates.
• Bono instalacións eléctricas: mellora das instalacións eléctricas coa renovación de transformadores, sistemas de alimentación interrompida,…
• Bono equipamento: renovar o equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras ou secadoras, …
• Bono climatización: equipos para a redución do consumo enerxético nas instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
• Bono inmótica: sistemas domóticos e inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente.

DOGA 29/11/2023 Bases reguladoras de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (programa Bono enerxía peme).

A finalidade desta subvención é dimunir o consumo de enerxía, aumentando a eficiencia enerxética e promovendo a introdución da mellor tecnoloxía dispoñible. E deste xeito, reducir a factura de enerxía e aumentar a competitividade das pemes e autonómos.

Prazo de presentación das solicitudes: 10/01/2024 ás 9:00h ata o 26/06/2024 ou ata esgotar o crédito.

Pemes e autónomos beneficiarios (seccións do CNAE 2009), entre outras:

– Sección G: comercio por xunto e polo miúdo (divisións 45, 46 e 47)

– Sección I: Hostalaría:
• Servizos de aloxamento (división 55): Hoteis, aloxamentos turísticos, campings e outros.
• Servizos de comidas e bebidas (división 56): restaurantes, cafeterías e bares.

– Sección R: actividades artísticas, recreativas e de entretemento (división do 90 ao 93)
• Actividades deportivas, recreativas e de entretemento (división 93): xestión de instalacións deportivas, actividades de clubs de deportivos e ximnasios.

– Sección S: outros servizo, só divisións 95 e 96.

Tramitación:

Directamente co INEGA (Instituto Enerxético de Galicia, tel. 981 953 543) onde están dispoñibles os modelos da documentación requerida como os anexos e a memoria técnica do proxecto.
Sede electrónica da Xunta (código de procedemento IN417Z)

Contía da axuda: 80 % do custo elixible da actuación ata un máximo de 6.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Son obxecto de subvención os proxectos de mellora enerxética que inclúan investimentos en equipamentos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente.

Investimento mínimo: 1.000 euros, sen incluír o IVE.No caso de que a solicitude recolla exclusivamente o bono de asesoramento enerxético, o investimento mínimo da solicitude establécese en 200 euros por solicitude, sen incluír o IVE.

Investimentos subvencionables realizados entre o 1 xaneiro e o 2 de outubro de 2024.

Resumo das tipoloxías para gastos subvencionables (pódense combinar varios bonos no mesmo proxecto):
• Bono asesoramento enerxético: diagnoses e auditorias enerxéticas.
• Bono envolvente: elementos de control solar (toldos de control solar e/ou térmico).
• Bono iluminación: renovar os equipos de iluminación interior ou exterior, incluídos rótulos e escaparates.
• Bono instalacións eléctricas: mellora das instalacións eléctricas coa renovación de transformadores, sistemas de alimentación interrompida,…
• Bono equipamento: renovar o equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras ou secadoras, …
• Bono climatización: equipos para a redución do consumo enerxético nas instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
• Bono inmótica: sistemas domóticos e inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente.

DOGA 29/11/2023 Bases reguladoras de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes do sector servizos (programa Bono enerxía peme).

A Xunta de Galicia publicou esta convocatoria de axudas que teñen como obxectivo a posta en marcha de proxectos tractores no sector turístico que promovan a creación de oferta de aloxamento turístico e de restauración na contorna do Camiño de Santiago, priorizando aqueles que teñan un efecto transformador no sector turístico galego en canto á creación de emprego e a posta en valor de elementos patrimoniais senlleiros e de interese cultural de Galicia, no marco dos obxectivos perseguidos polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Prazo de presentación das solicitudes ata o 18/03/2024 ou ata esgotar o crédito.

Entidades beneficiarias: Pequenas e medianas empresas e grandes empresas que proxecten levar a cabo un investimento para a posta en marcha dun novo establecemento turístico nos concellos galegos polos que transcorren os camiños a Santiago.

Tramitación: Axencia de Turismo de Galicia no tels. 981 54 74 05 e 981 54 63 60 ou en fomento.turismo@xunta.gal
Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503H)

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES: Creación dun novo establecemento de aloxamento turístico ou restauración en base as seguintes tipoloxías:
– Establecementos hoteleiros.
– Apartamentos.
– Vivendas turísticas.
– Establecementos de turismo rural.
– Albergues turísticos.
– Establecementos de restauración (restaurantes, cafetarías, bares).

Pódense diferenciar dúas tipoloxías de proxecto:

A. Proxectos tractores de competitividade e sustentabilidade turística.

Son proxectos tractores con efectos a longo prazo, que contribúan á transición verde e á creación de emprego na contorna do Camiño de Santiago. Os beneficios da actuación non se limitarán á empresa en cuestión, senón ao sector turístico e á sociedade en xeral a través de efectos indirectos positivos.

Os novos establecementos turísticos deberán situarse en infraestruturas emblemáticas do patrimonio arquitectónico ou etnolóxico de Galicia, segundo as tipoloxías incluídas nos artigos 88 e 91 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Deberán cumprir como mínimo con dúas das seguintes condicións:

• Creación de, polo menos, 5 postos de traballo directos. Deberá achegarse unha declaración responsable coa solicitude en que conste este compromiso, que deberá materializarse antes do remate do prazo de xustificación.

• Creación de vínculos con axentes públicos e privados do territorio que poidan exercer un efecto panca positivo no sector turístico ou outros sectores de actividade. Deberán achegarse os acordos ou convenios de colaboración que xustifiquen as colaboracións e unha memoria descritiva da contribución á dinamización económica da rexión.

• Creación dun novo establecemento turístico que promova o turismo sustentable, mediante a implantación de novas fórmulas de xestión (utilización de produtos de proximidade ou ecolóxicos, implantación de fórmulas de reciclaxe…) ou programas de actividades ou sensibilización ambiental para as persoas usuarias turísticas. Deberá achegarse unha memoria descritiva da contribución á sustentabilidade turística.

B. Proxectos tractores dinamizadores do turismo cultural.

Son proxectos tractores con efectos a longo prazo que compatibilicen a creación de oferta de aloxamento ou de restauración coa posta en marcha dun proxecto cultural dinamizador do turismo na rexión. Os proxectos deberán cumprir a totalidade dos seguintes requisitos:

• A creación do establecemento turístico debe ir unida á posta en valor e mellora ou rehabilitación dun ben de interese cultural (BIC).

• Polo menos un 80 % da capacidade temporal ou espacial anual destinarase a fins culturais. O requisito de dedicar o 80 % da capacidade temporal a fins culturais deberá acreditarse mediante a achega do programa de actividades anual e/ou do calendario co réxime de visitas, apertura e peche. Este cómputo realizarase en días, de xeito que o BIC poida ser visitable ou se realicen actividades culturais polo menos un 80 % do tempo que o establecemento estea en funcionamento no período do ano natural. Os días en que o BIC sexa visitable, o horario de visitas non poderá ser inferior a 4 horas diarias. Alternativamente, o cumprimento da dedicación a fins culturais poderá complementarse co desenvolvemento de actividades culturais, coa duración que se considere oportuna pola entidade beneficiaria, o que deberá xustificar coa achega do programa de actividades anuais.

No caso de que o 80 % da capacidade espacial se dedique a fins culturais deberá xustificarse o cumprimento do dito requisito mediante a achega dos planos da infraestrutura e acreditación dos metros cadrados visitables ou de desenvolvemento de actividades culturais vinculadas á posta en valor do ben, co réxime e horarios de visitas que estableza a entidade beneficiaria. Os días en que o BIC sexa visitable, a duración das visitas non deberá ser inferior a 4 horas diarias.

Para os efectos de determinar a capacidade espacial do establecemento dedicada a fins culturais poderá incluírse a edificación principal e outras edificacións anexas, así como zonas axardinadas, sempre e cando estean incluídas no proxecto e teñan a categoría de ben de interese cultural.

Diferencianse tres liñas de gasto subvencionable para cada proxecto:

• Liña 1: rehabilitación sustentable de edificios e adaptación de infraestruturas emblemáticas para a posta en marcha dun novo establecemento turístico (proxectos de reforma e rehabilitación sustentable de edificacións).

• Liña 2: medidas de eficiencia enerxética en edificios emblemáticos para a posta en marcha dun novo establecemento turístico.

• Liña 3: mellora da accesibilidade en edificios emblemáticos para a posta en marcha dun novo establecemento turístico.

Contía da axuda

A contía da axuda será o resultado de multiplicar o investimento subvencionable do proxecto polas intensidades de axuda previstas para cada tipoloxía proxecto.

Os proxectos tractores de competitividade e sustentabilidade turística poderán optar ás seguintes contías por categoría de empresa:

– 35 %, no caso das pequenas empresas.

– 25 %, no caso das medianas empresas.

– 15 %, no caso de grandes empresas.

Os proxectos tractores dinamizadores do turismo cultural poderán optar a unha axuda máxima dun 80 % dos custos subvencionables ata o límite máximo de 2.200.000 euros por proxecto.

DOGA 17/11/2023 Bases reguladoras das subvencións a proxectos tractores para o turismo na contorna do Camiño de Santiago, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2024, con carácter plurianual (código de procedemento TU503H)

Extrato do 17/11/2023

Corrección de errores 20/11/2023

Os principais touroperadores e axencias de receptivo galegas participarán neste workshop o vindeiro 21 de novembro.

O Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño avanza no seu traballo por tecer lazos para promocionar o territorio de xeito unido e dende todos os sectores. Neste camiño, o vindeiro martes 21 de novembro organiza a cuarta edición do seu workshop para empresas turísticas, unha xornada de traballo en rede que servirá para poñer en contacto a entidades turísticas con empresas doutros sectores dos 14 concellos do territorio.

Nesta cuarta edición, participarán os principais touroperadores e axencias de receptivo galegas, que se darán cita no Hotel Talaso Atlántico de Oia a partir das 17.00 horas para tecer unha rede de traballo e fomentar a creación de paquetes e produtos turísticos que involucren á oferta turística e ao sector terciario.

A colaboración coas axencias de viaxe que posúen unha ampla experiencia na comercialización de produtos turísticos a nivel nacional e internacional permitirá facilitar o acceso das empresas turísticas do Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño ás canles de comercialización e promoción máis relevantes.

Durante a xornada, de hora e media de duración aproximadamente, disporanse mesas de traballo nas que as diferentes empresas que participen poderán establecer contactos comerciais cos operadores de receptivos galegos. Tras o workshop servirase un cóctel degustación con produtos do territorio no que as persoas participantes terán a oportunidade de seguir intercambiando impresións.

As persoas interesadas en participar deberán inscribirse antes do venres 17 de novembro a través da páxina web do Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño.

O Clúster de Turismo de Galicia iniciou o proceso de elaboración do Diagnóstico Estratéxico da situación do turismo en Galicia, coa colaboración da Axencia Turismo de Galicia – Xunta de Galicia.

Integrado no proceso de participación, e co obxectivo de dar cabida a todos os profesionais e interesados no ámbito turístico neste proceso de diagnose, contase cunha enquisa na que se abordarán aspectos como a estacionalidade, promoción turística, marca e posicionamento, territorio, sustentabilidade, capital humano, dixitalización, concentración, gobernanza…

A elaboración desta diagnose permitirá establecer o punto de partida para unha adecuada planificación turística do territorio.

Resolución de dúbidas ou consultas mediante mail a participacion@clusterturismogalicia.com ou no teléfono 604.070.701.

Prema para acceder a enquisa.

No boletín Nº 200 da Xunta publicase as condicións e procedemento para adhesión dos establecementos turísticos de aloxamento e axencias de viaxes no programa Bono turístico #DescubreGaliciaenOutono.

O prazo de adhesión estará aberto ata o 1 de decembro e os interesados en adherirse deberse a través da web bonoturismo.gal

Requisitos:
• Establecementos de aloxamento situados en Galicia: establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos, vivendas turísticas e albergues turísticos.
• Axencias de viaxe que teñan un centro de traballo na comunidade galega prestando servizos, actividades ou produtos vinculados a este programa en Galicia.
• As empresas deben estar inscritas no REAT e precisan a sinatura ou código identificador do establecemento.

O bono turístico da Xunta de Galicia conta este ano con novidades respecto á edición anterior. Desta quenda empregarase un sistema de descarga e uso diferente. Nesta edición, non se habilitarán tarxetas moedeiro prepago, senón que se porán en circulación 10.000 bonos desconto, en formato de código QR, por valor de 100 € cada un. A través deste, poderase gozar de descontos do 40% en cada compra ata esgotar o saldo do bono.

Beneficiarios do bono
As persoas interesadas en solicitar o bono turístico poderano facer a partir do vindeiro venres, 27 de outubro, ás 09:00 horas, a través da web bonoturismo.gal. A data límite para empregar o bono nos establecementos adheridos será o 25 de decembro.

A Axencia de Turismo de Galicia publicou no DOG do día 5 de xullo a resolución das bases reguladoras desta subvención que xa se pode solicitar dende a Sede electrónica da Xunta co código de procedemento TU503C

A finalidade é promover o desenvolvemento tecnolóxico e o proceso de transformación dixital das empresas turísticas a través da incorporación de solucións dixitais aos seus establecementos, servizos e procesos, coa finalidade de mellorar a súa competitividade, adaptándose ás novas necesidades e tendencias do sector turístico.

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento, de restauración e de axencias de viaxes que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), o establecemento turístico para o cal se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

En concreto, son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos:

 1. Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
 2. As empresas de restauración (restaurantes, cafetarías e bares) que se enmarquen dentro do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
 3. As axencias de viaxes que se enmarquen dentro do artigo 83 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.

• Prazo de solicitudes: remata o martes 8 de agosto de 2023.

• Investimentos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2023.

• Prazo xustificar o investimento ata 15 de novembro de 2023

• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda. Para dúbidas en fomento.turismo@xunta.gal

O importe da subvención será do 80% sendo a inversión máxima suvencionable é de 15.000€. Polo que a axuda máxima será de 12.000 €.

Actuacións subvencionables:

1. Gastos derivados da transformación dixital:

a) Instalación de novos PMS (property management system) e ERP (enterprise resource planning) e integración de PMS e ERP actuais.

b) Instalación de novos CRM (customer relationship management), tanto integrados con PMS como non integrados.

c) Instalación dun channel manager.

d) Instalación de ferramentas de visualización, consulta e análise de datos.

e) Implementación de motores de reserva.

f) Incorporación de sistemas e metodoloxías para reforzar a seguridade dos datos.

g) Utilización de tecnoloxías disruptivas na realización da actividade da empresa: blockchain, realidade virtual ou aumentada, big data e análises-explotación de datos, sensorización e comunicación entre máquinas, intelixencia artificial.

2. Gastos de equipamento tecnolóxico necesarios para os indicados no punto anterior. En todo caso, queda excluída a telefonía. Estes gastos de equipamento tecnolóxico asociados aos indicados no punto 1.1 non poderán superar o 10 % do investimento subvencionable.

3. Gastos de aloxamento ou servizos na nube necesarios para os gastos indicados no punto 1.1.

4. Gastos derivados da creación do produto e /ou comercialización do destino Galicia.

a) Desenvolvemento das TIC na xestión, promoción e comercialización da oferta turística.

b) Gastos derivados dos custos da pertenza a grupos de compra e/ou xestión do uso de ferramentas para a creación do produto turístico e/ou de comercialización do destino Galicia.

Esta subvención regúlase en réxime de NON concorrencia competitiva, é decir, que se regula polo prazo de presentación ata esgotar o crédito

O Concello da Guarda publica a licitación para a “Explotación dos servizos de temporada nas praias da Lamiña e do Muíño” e que será tramitada a través da plataforma de contratacións públicas do Estado.

Trátase dun procedemento aberto e de carácter ordinario para a explotación dos dous kioskos emprazados nas praias de cara á vindeira tempada estival e que ten un orzamento base de licitación de 4.000€ para dous anos.

As persoas interesadas en participar nesta licitación deberán tramitar a través da plataforma de contratación pero a continuación inclúese a documentación en pdf para a súa descarga e facilitar o seu coñecemento:

 

 

No DOG de hoxe publicouse o acordo para ampliar o prazo da subvención a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral galego debido a complexidade dos proxectos a presentar.

A Axencia de Turismo de Galicia publicou no DOG do 27/03/2023 a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración. Esta subvención xa se pode solicitar dende a Sede electrónica da Xunta co código de procedemento TU503F

A finalidade é conceder as axudas a establecementos turísticos para actuacións que contribúan a unha maior integración coa paisaxe e respecto dos valores ambientais, así como a mellora da fachada e a corrección de impactos paisaxísticos en zonas costeiras, de xeito que contribúan ao embelecemento do litoral da Comunidade Autónoma de Galicia e a un turismo sustentable.

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento e de restauración situados en municipios costeiros, dentro do marco xeográfico do litoral de Galicia, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), o establecemento turístico para o cal se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

En concreto, son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos:

 1. Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
 2. As empresas de restauración (restaurantes, cafetarías e bares) que se enmarquen dentro do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.

• Prazo de solicitudes ampliado: remata o 26 de maio de 2023.

• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2023.

• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2023

• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda. Para dúbidas en fomento.turismo@xunta.gal

• Investimento neto admitido ata 100.000 €. No caso de que o orzamento de execución do proxecto presentado coa solicitude de subvención sexa superior ao dito límite, requirirase a persoa solicitante para que reaxuste o proxecto que se vai executar ao citado límite.

• A cuantía da axuda por liña:

 • A intensidade da axuda para a liña 1, tecnoloxías ambientais, será ata un 90 % do custo total subvencionable do proxecto. O importe máximo da axuda por proxecto será de 60.000 €.
 • A intensidade da axuda para a liña 2, mellora da fachada turística do litoral, será ata un 80 % do custo total subvencionable do proxecto. O importe máximo da axuda por proxecto será de 55.000 €.

Actuacións subvencionables por liña:

a) Liña 1: tecnoloxías ambientais.

 • Creación de contornas que prioricen a luz natural. Inclúe a remodelación das fachadas mellorando a súa orientación, substitución de paredes por cristaleiras, instalación de ventás nas cubertas, instalación de túneles solares e instalación de cortinas finas ou translúcidas, contribuíndo a unha menor utilización de fontes de enerxía para a xeración de luz artificial.
 • Instalación de láminas de control solar nas fiestras para evitar a incidencia excesiva dos raios solares no interior e a perda calorífica no inverno, contribuíndo á mellora do comportamento enerxético do edificio.
 • Construción de invernadoiros acaroados e de azoteas e terrazas verdes para crear un «efecto toldo», de maneira que permita resgardar o edificio da choiva e mellorar o illamento, contribuíndo a unha redución no uso dos sistemas de calefacción e climatización e a mellora ambiental.
 • Instalación de sistemas de aproveitamento da auga. Inclúe a instalación de tanques soterrados modulares, que permiten recoller tanto a auga da choiva coma filtrar a auga procedente do terreo, a instalación de filtros de auga nas baixantes para aproveitar a auga da choiva, así como outros sistemas de aproveitamento de augas residuais ou que reduzan as verteduras ao ambiente.

b) Liña 2: mellora da fachada turística do litoral.

 • Revestimento e/ou pintado de paramentos cegos de fachada que actualmente estean rematados con materiais ou solucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, como fábrica de ladrillo, de bloques de formigón, formigón ou morteiro de cemento.
 • Renovación do acabamento dos paramentos cegos de fachadas, carpintarías ou cerrallarías exteriores, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/ou a intensidade da actual cor de acabamento.
 • Considerarase como deficiente estado de conservación aquel en que estean os elementos de fachada como consecuencia de patoloxías construtivas tales como descascado, humidades ou manchas permanentes, quedando excluídas de forma expresa as deficiencias estéticas que se resolvan con labores de limpeza. Considéranse incluídos os casos de fachadas de cachotaría ou cantaría que precisen a realización ou renovación dos morteiros de rexuntamento.
 • Remate ou renovación do acabamento exterior de cubertas que, ben por estaren rematadas con pranchas de fibrocemento ou solucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, ben por atopárense nun deficiente estado de conservación, constitúen un impacto paisaxístico. Considéranse incluídas as unidades de obra relativas a elementos ou intervencións inherentes e imprescindibles para o soporte (non estrutural), remate ou renovación das cubertas. Queda excluída de forma expresa a renovación de elementos estruturais, así como as deficiencias estéticas que se resolvan con labores de limpeza.
 • Revestimento dos muros de cerramento da parcela onde se sitúa o establecemento turístico realizados con ladrillo ou bloques de formigón sen revestir. Inclúe a recuperación, restauración ou arranxo de muros de pedra tradicionais, co obxecto de evitar o potencial impacto paisaxístico que produciría a súa perda, así como o que produce o seu mal estado de conservación. Neste caso as actuacións deberán respectar a tipoloxía e morfoloxía orixinal do muro en cada caso e deberanse empregar os mesmos materiais e técnicas con que foron construídos.
 • Así mesmo, poderá ser obxecto de axuda o pintado das portas, portais ou cerrallarías exteriores integradas nos cerramentos de parcelas, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/ou a intensidade da actual cor de acabamento.

Esta subvención regúlase en réxime de NON concorrencia competitiva, é decir, que se regula polo prazo de presentación ata esgotar o crédito

No día de hoxe o DOG publica a resolución pola que publica un novo prazo de presentación das solicitudes desta subvención. Tendo en conta a dificultade técnica da presentación dos proxectos subvencionables, ampliouse o prazo de presentación de solicitudes establecido na convocatoria ata o 2 de maio de 2023. Concorren motivos que aconsellan unha nova ampliación do prazo inicialmente establecido para a presentación das solicitudes correspondentes ás subvencións reguladas mediante a Resolución do 25 de novembro de 2022, como consecuencia das dificultades experimentadas polas potenciais persoas beneficiarias interesadas para presentaren a documentación exixida no artigo 8 das bases reguladoras.

A Axencia de Turismo de Galicia publicou no DOG do 2/12/2022 a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de eficiencia enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, ás empresas turísticas no marco do Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

A finalidade é apoiar as actuacións de eficiencia enexética que impulsen a economía circular en edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico.

Dirixida as seguintes tipoloxías de empresas turísticas de aloxamentos:
• Hoteis
• Pensións
• Establecementos de turismo rural
• Albergues turísticos
• Apartamentos turísticos.

Quedarán excluídos:
• Os establecementos de aloxamento turístico que ocupen parcialmente un edificio e aqueles construídos e con uso turístico posterior ao ano 2007.

A contía das axudas para cada unha das tipoloxías de actuacións subvencionables está establecida no anexos II (Contía das axudas ás persoas beneficiarias) e III (Actuacións subvencionables e custos elixibles) desta resolución, cun límite de 150.000,00 euros (IVE excluído) por proxecto subvencionable.

En todo caso, a persoa beneficiaria deberá realizar un gasto efectivo, que deberá xustificar, de polo menos 5.000,00 euros (IVE excluído) no proxecto subvencionable.

Tramitación:
• Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU986B)
• Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 981.546.360 / 986.547.404 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
• Sistema de concorrencia non competitiva ata esgotar o crédito dispoñible.
• Prazo de solicitudes ampliado ao: remata o 29 de maio de 2023.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES (ANEXO III)

1. Deben cumprir cos requisitos específicos que se establecen no anexo III e encadrarse nunha ou varias das seguintes tipoloxías:
a) Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica (tipoloxía 1).
b) Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; incluída a instalación de redes de calor e frío alimentadas por fontes de enerxía renovable e/ou calor residual para complexos turísticos de varios edificios (tipoloxía 2).
c) Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación (tipoloxía 3).

2. As actuacións subvencionables deberán realizarse en edificacións existentes e construídas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2007, sempre que sexan edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico: hoteis e pensións, previstos no Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros, establecementos de turismo rural, previstos no Decreto 191/2004, do 29 de xuño, de establecementos de turismo rural, albergues turísticos, previstos no Decreto 48/2006, do 21 de abril, polo que se establece a ordenación dos albergues turísticos, e apartamentos turísticos, previstos no Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Estas actuacións deberán alcanzar as dúas condicións seguintes:
– Unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable do 30 % respecto á situación de partida.
– A mellora da cualificación enerxética total do edificio en, polo menos, unha letra medida na escala de emisións de dióxido de carbono (kg CO2/m2 ano). Este último criterio non será de aplicación cando o edificio acredite ter unha cualificación enerxética A.
Para a obtención das condicións anteriores poderanse combinar as actuacións que se vaian realizar, e non é necesario o seu cumprimento por cada actuación individualmente.

4. As actuacións obxecto da axuda deberán cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación, así como contar coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, no caso de que as ditas actuacións as requiran.

5. Adicionalmente, deberán cumprirse outros requisitos.

6. O prazo máximo para a conclusión das actuacións obxecto da axuda será o que se fixe na resolución de concesión, sen que poida superar os 12 meses contados desde a data da notificación da resolución de concesión da axuda.

DOG Nº 230 do 02/12/2022: Resolución do 25/11/222 polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas.

DOG 02/12/2022 Extracto da subvención.

DOG Nº 81 do 27/04/2023: Resolución do 18/04/2023 pola que se acorda unha nova ampliación do prazo para a presentación de solicitudes.

A Axencia de Turismo de Galicia publica no DOG do 2 de decembro a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de eficiencia enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, ás empresas turísticas no marco do Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU. Con data do 24 de marzo fíxose público o acordo para a ampliación do prazo de presentación das solicitudes ante a complexidade da documentación a presentar.

A finalidade é apoiar as actuacións de eficiencia enexética que impulsen a economía circular en edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico.

Dirixida as seguintes tipoloxías de empresas turísticas de aloxamentos:
• Hoteis
• Pensións
• Establecementos de turismo rural
• Albergues turísticos
• Apartamentos turísticos.

Quedarán excluídos:
• Os establecementos de aloxamento turístico que ocupen parcialmente un edificio e aqueles construídos e con uso turístico posterior ao ano 2007.

A contía das axudas para cada unha das tipoloxías de actuacións subvencionables está establecida no anexos II (Contía das axudas ás persoas beneficiarias) e III (Actuacións subvencionables e custos elixibles) desta resolución, cun límite de 150.000,00 euros (IVE excluído) por proxecto subvencionable.

En todo caso, a persoa beneficiaria deberá realizar un gasto efectivo, que deberá xustificar, de polo menos 5.000,00 euros (IVE excluído) no proxecto subvencionable.

Tramitación:
• Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU986B)
• Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 981.546.360 / 986.547.404 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
• Sistema de concorrencia non competitiva ata esgotar o crédito dispoñible.
• Prazo de solicitudes: remata o 30 de marzo de 2023. Ampliado ata o 2 de maio de 2023.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES (ANEXO III)

1. Deben cumprir cos requisitos específicos que se establecen no anexo III e encadrarse nunha ou varias das seguintes tipoloxías:
a) Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica (tipoloxía 1).
b) Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; incluída a instalación de redes de calor e frío alimentadas por fontes de enerxía renovable e/ou calor residual para complexos turísticos de varios edificios (tipoloxía 2).
c) Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación (tipoloxía 3).

2. As actuacións subvencionables deberán realizarse en edificacións existentes e construídas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2007, sempre que sexan edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico: hoteis e pensións, previstos no Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros, establecementos de turismo rural, previstos no Decreto 191/2004, do 29 de xuño, de establecementos de turismo rural, albergues turísticos, previstos no Decreto 48/2006, do 21 de abril, polo que se establece a ordenación dos albergues turísticos, e apartamentos turísticos, previstos no Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Estas actuacións deberán alcanzar as dúas condicións seguintes:
– Unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable do 30 % respecto á situación de partida.
– A mellora da cualificación enerxética total do edificio en, polo menos, unha letra medida na escala de emisións de dióxido de carbono (kg CO2/m2 ano). Este último criterio non será de aplicación cando o edificio acredite ter unha cualificación enerxética A.
Para a obtención das condicións anteriores poderanse combinar as actuacións que se vaian realizar, e non é necesario o seu cumprimento por cada actuación individualmente.

4. As actuacións obxecto da axuda deberán cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación, así como contar coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, no caso de que as ditas actuacións as requiran.

5. Adicionalmente, deberán cumprirse outros requisitos.

6. O prazo máximo para a conclusión das actuacións obxecto da axuda será o que se fixe na resolución de concesión, sen que poida superar os 12 meses contados desde a data da notificación da resolución de concesión da axuda.

DOG Nº 230 do 02/12/2022: Resolución do 25/11/222 polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas.

DOG 02/12/2022 Extracto da subvención.

DOG Nº59 do 24/03/2023 Acordo da ampliación do prazo de presentación.

A Axencia de Turismo de Galicia publicou no DOG do luns pasado a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración. Esta subvención xa se pode solicitar dende a Sede electrónica da Xunta co código de procedemento TU503F

A finalidade é conceder as axudas a establecementos turísticos para actuacións que contribúan a unha maior integración coa paisaxe e respecto dos valores ambientais, así como a mellora da fachada e a corrección de impactos paisaxísticos en zonas costeiras, de xeito que contribúan ao embelecemento do litoral da Comunidade Autónoma de Galicia e a un turismo sustentable.

Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento e de restauración situados en municipios costeiros, dentro do marco xeográfico do litoral de Galicia, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT), o establecemento turístico para o cal se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

En concreto, son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos:

 1. Os establecementos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos e albergues turísticos, de acordo co artigo 55.1 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.
 2. As empresas de restauración (restaurantes, cafetarías e bares) que se enmarquen dentro do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro.

• Prazo de solicitudes: remata o xoves 27 de abril de 2023.

• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2023.

• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2023

• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda. Para dúbidas en fomento.turismo@xunta.gal

• Investimento neto admitido ata 100.000 €. No caso de que o orzamento de execución do proxecto presentado coa solicitude de subvención sexa superior ao dito límite, requirirase a persoa solicitante para que reaxuste o proxecto que se vai executar ao citado límite.

• A cuantía da axuda por liña:

 • A intensidade da axuda para a liña 1, tecnoloxías ambientais, será ata un 90 % do custo total subvencionable do proxecto. O importe máximo da axuda por proxecto será de 60.000 €.
 • A intensidade da axuda para a liña 2, mellora da fachada turística do litoral, será ata un 80 % do custo total subvencionable do proxecto. O importe máximo da axuda por proxecto será de 55.000 €.

Actuacións subvencionables por liña:

a) Liña 1: tecnoloxías ambientais.

 • Creación de contornas que prioricen a luz natural. Inclúe a remodelación das fachadas mellorando a súa orientación, substitución de paredes por cristaleiras, instalación de ventás nas cubertas, instalación de túneles solares e instalación de cortinas finas ou translúcidas, contribuíndo a unha menor utilización de fontes de enerxía para a xeración de luz artificial.
 • Instalación de láminas de control solar nas fiestras para evitar a incidencia excesiva dos raios solares no interior e a perda calorífica no inverno, contribuíndo á mellora do comportamento enerxético do edificio.
 • Construción de invernadoiros acaroados e de azoteas e terrazas verdes para crear un «efecto toldo», de maneira que permita resgardar o edificio da choiva e mellorar o illamento, contribuíndo a unha redución no uso dos sistemas de calefacción e climatización e a mellora ambiental.
 • Instalación de sistemas de aproveitamento da auga. Inclúe a instalación de tanques soterrados modulares, que permiten recoller tanto a auga da choiva coma filtrar a auga procedente do terreo, a instalación de filtros de auga nas baixantes para aproveitar a auga da choiva, así como outros sistemas de aproveitamento de augas residuais ou que reduzan as verteduras ao ambiente.

b) Liña 2: mellora da fachada turística do litoral.

 • Revestimento e/ou pintado de paramentos cegos de fachada que actualmente estean rematados con materiais ou solucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, como fábrica de ladrillo, de bloques de formigón, formigón ou morteiro de cemento.
 • Renovación do acabamento dos paramentos cegos de fachadas, carpintarías ou cerrallarías exteriores, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/ou a intensidade da actual cor de acabamento.
 • Considerarase como deficiente estado de conservación aquel en que estean os elementos de fachada como consecuencia de patoloxías construtivas tales como descascado, humidades ou manchas permanentes, quedando excluídas de forma expresa as deficiencias estéticas que se resolvan con labores de limpeza. Considéranse incluídos os casos de fachadas de cachotaría ou cantaría que precisen a realización ou renovación dos morteiros de rexuntamento.
 • Remate ou renovación do acabamento exterior de cubertas que, ben por estaren rematadas con pranchas de fibrocemento ou solucións construtivas non axeitadas para quedaren á vista, ben por atopárense nun deficiente estado de conservación, constitúen un impacto paisaxístico. Considéranse incluídas as unidades de obra relativas a elementos ou intervencións inherentes e imprescindibles para o soporte (non estrutural), remate ou renovación das cubertas. Queda excluída de forma expresa a renovación de elementos estruturais, así como as deficiencias estéticas que se resolvan con labores de limpeza.
 • Revestimento dos muros de cerramento da parcela onde se sitúa o establecemento turístico realizados con ladrillo ou bloques de formigón sen revestir. Inclúe a recuperación, restauración ou arranxo de muros de pedra tradicionais, co obxecto de evitar o potencial impacto paisaxístico que produciría a súa perda, así como o que produce o seu mal estado de conservación. Neste caso as actuacións deberán respectar a tipoloxía e morfoloxía orixinal do muro en cada caso e deberanse empregar os mesmos materiais e técnicas con que foron construídos.
 • Así mesmo, poderá ser obxecto de axuda o pintado das portas, portais ou cerrallarías exteriores integradas nos cerramentos de parcelas, que supoñan un impacto paisaxístico como consecuencia do deficiente estado de conservación ou da tonalidade e/ou a intensidade da actual cor de acabamento.

Esta subvención regúlase en réxime de NON concorrencia competitiva, é decir, que se regula polo prazo de presentación ata esgotar o crédito

O Concello da Guarda, a través da Concellaría de Desenvolvemento Local inicia neste mes de marzo unha oferta de accións formativas gratuítas dirixidas comercio, hostalería e empresas da vila.

Despois de realizarse unha enquisa entre o tecido empresarial, na que se propuxeron un total de 16 obradoiros a elixir e diferentes horarios para a súa realización, seleccionáronse un total de 5 obradoiros, que foron os que espertaron maior interese polos diferentes profesionais do comercio, hostalería e empresas da vila, mesmo engadindo algunha demanda que non estaba no listado inicial.

Estes obradoiros están enmarcados na campaña de apoio a o comercio e hostalaría local, iniciada xa no ano 2021 e que, nesta primeira parte de ano 2023, inclúen un total de 5 obradoiros.

As accións formativas de “EspecializAcción” comezan xa na xornada do 14 de marzo en horario de 17:30h a 19:30h co obradoiro de Barista Básico impartido por Csaba Bóka, un entrenador profesional de baristas e participante en campionatos do mundo que será impartido en Xorxios, na Estrada Costa dos Soldados (Antigo Restaurante Barbela).

O segundo obradoiro de LatteArt, decoración cafés realizarase na xornada do 21 de marzo en horario de 17:30h a 19:30h, tamén será impartido por Csaba Bókano en Xorxios en Camposancos.

Na xornada do 28 de marzo en horario de 20:30h a 22:30h a Casa dos Alonso acollerá o obradoiro de Empaquetado de regalos creativo, impartido por Noelia e Ramón da Papelería Artesanal Papelier de Baiona.

O penúltimo obradoiro de “EspecializAcción” chega á Casa dos Alonso o 11 de Abril en horario de 20:30h a 22:30h da man do Community manager Jorge Alonso Daldea, que tratará sobre Publicidade en Facebook e Instagram.

Xa para rematar as primeiras accións formativas de “EspecializAcción” desta primeira parte do ano 2023, na xornada do 18 de abril en horario de 20:30h a 22:30h terá lugar na Casa dos Alonso o Obradoiro de Posicionamento SEO para páxinas web e tendas online, impartido por Jorge Alonso Daldea.

Estes obradoiros teñen unha duración aproximada de dúas horas e é preciso unha inscrición previa chamando ao 986610000 ou remitindo un correo electrónico a conserje@aguarda.es, as prazas son limitadas a 10 persoas para os obradoiros de Barista básico, LatteArt decoración de cafés, e a 15 persoas para os de Empaquetado de regalos creativo, Publicidade en Facebook e Instagram e Posicionamento SEO. As inscricións estarán abertas ata dous días antes de cada acción formativa ou ben ata completar o aforo.

A Deputación de Pontevedra e Turismo Rías Baixas organizan unhas xornadas de divulgación do proxecto “Sistema Integral de Calidade Turística en Destinos” (SICTED) da Provincia de Pontevedra – Rías Baixas,  que terán lugar entre o 15 de febreiro e o 1 de marzo en sete concellos da provincia de Pontevedra.

O obxectivo deste proxecto é mellorar a competitividade das pemes e a posición das Rías Baixas como destino turístico a través do SICTED.

Os beneficios que ofrece para a súa empresa son, entre outros:

 • Mellorar a xestión interna, estruturando os procesos.
 • Xerar un sistema documental.
 • Orientar as e os responsables sobre posibles melloras.
 • Incrementar a cualificación do equipo mediante un plan formativo.
 • Recibir asistencia técnica e apoio para acadar a mellora continua.
 • Exhibir un distintivo que acredite o nivel de calidade obtido tras un proceso de avaliación anual.

Os proxectos SICTED están financiados pola Deputación de Pontevedra e por Turismo Rías Baixas.

A obtención do certificado SICTED, sen ningún custo para o seu negocio, favorece a implantación e desenvolvemento dun sistema de mellora da competitividade nas entidades do sector turístico e recoñece o esforzo e o compromiso coa calidade e  mellora continuas.

A xornada do mércores 15 de febreiro ás 16.30 horas tamén se poderá seguir en liña en directo, a través da ferramenta Zoom.

Estas son as datas e lugares das xornadas que se repetirán en 7 vilas:

 • Mércores 15/02 – 11:00h en Vigo na sede da Deputación (rúa Eduardo Chao, 7).
 • Mércores 15/02 – 16:30h en Pontevedra na sede de Turismo Rías Baixas (Palacete das Mendoza, avda. Santa María s/n).
 • Xoves 16/02 – 11:00h no Grove na sala de Cunchas do Concello (Praza do Corgo, 1).
 • Xoves 16/02 – 16:30h en Vilagarcía de Arousa no Auditorio Municipal (Praza da 2ª República, avda. Marina, 23).
 • Martes 28/02 – 11:00h na Oficina de Turismo de Redondela (rúa Isidro Queimaliños, 2).
 • Martes 28/02 – 16:30h no Auditorio de Nigrán (avda. Castelao, 2).
 • Mércores 1/03 – 11:00h no Casal de Ferreiros en Poio (Avda. Andurique, 43).

Máis información e formulario para a inscrición previa (incluida a xornada online) en https://turismoriasbaixas.com/gl/xornadas-sicted-2023

O pasado 2 de novembro realizouse a aprobación definitiva da Ordenanza Reguladora da instalación de terrazas en espazos públicos no Concello da Guarda e que xa está en vigor.

Tendo en conta que a entrada en vigor da Ordenanza tivo lugar cando xa transcorrera unha boa parte do prazo que a mesma outorga para a presentación de solicitudes, e considerando axeitado o establecemento dun novo prazo con carácter extraordinario, aos efectos de permitir a presentación de solicitudes para o ano en curso, prazo que terá carácter excepcional.

Deste xeito acordouse a apertura dun prazo extraordinario para a presentación de solicitudes de licencia de instalación de terrazas no Concello da Guarda que abarca dende o 1 de febreiro ata o 30 de abril de 2023.

Para facilitar o coñecemento desta nova ordenanza municipal e a súa tramitación achéganse os documentos de referencia:

Desde a Concellería de Desenvolvemento Local estase planificando o programa de formación para empresas do 2023, e valórase incluír formación específica para hostalería.

Para definir dito programa necesitamos da vosa colaboración cubrindo esta breve enquisa na que poderedes deixar constancia dos vosos intereses e necesidades de formación.

Prema no enlace para cumprimentar a enquisa, que estará dispoñible ata o 31 de xaneiro.

A Axencia de Turismo de Galicia publicou no DOG de venres pasado a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración. Esta subvención xa se pode solicitar dende a Sede electrónica da Xunta co código de procedemento TU503A

A finalidade é potenciar a oferta turística galega, modernizar infraestruturas e mellorar a calidade e a competitividade da oferta turística.

Dirixida a establecementos cunha antigüidade mínima de 5 anos (inscrición no REAT):

 1. -Establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, e albergues turísticos (punto 55.1 da Lei 7/2011 do Turismo de Galicia)
 2. -Restaurantes (grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011 do Turismo de Galicia)

Prazo de solicitudes: remata o luns 13 de febreiro de 2023.
• Contía da axuda: entre o 40% e o 60%, sendo o máximo 60.000€ a percibir.
• Investimento neto admitido ata 100.000 €, o IVE non está incluído.
• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2023..
• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2023
• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda. Para dúbidas en fomento.turismo@xunta.gal

Os investimentos subvencionables son:

 • Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
 • Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.
 • Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
 • Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.
 • Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
 • Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.
 • Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.
 • Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos.

Esta subvención regúlase en réxime de concorrencia competitiva polo que o importe a subvencionar será resultado dos criterios de valoración como a antigüidade, grado de investimento, impacto no emprego entre outros. A posesión dun certificado de calidade turística como SICTED, ademais de mellorar a xestión do establecemento, facilita acadar puntuación como nesta subvención.

O pasado 11 de octubro de 2022 publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra a aprobación definitiva da Ordenanza Reguladora da instalación de terrazas en espazos públicos e que xa está en vigor.

Para facilitar o coñecemento desta nova ordenanza municipal e a súa tramitación acheganse os documentos de referencia:

A Axencia de Turismo de Galicia publica no DOG de hoxe a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de eficiencia enerxética, en réxime de concorrencia non competitiva, ás empresas turísticas no marco do Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

A finalidade é apoiar as actuacións de eficiencia enexética que impulsen a economía circular en edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico.

Dirixida as seguintes tipoloxías de empresas turísticas de aloxamentos:
• Hoteis
• Pensións
• Establecementos de turismo rural
• Albergues turísticos
• Apartamentos turísticos.

Quedarán excluídos:
• Os establecementos de aloxamento turístico que ocupen parcialmente un edificio e aqueles construídos e con uso turístico posterior ao ano 2007.

A contía das axudas para cada unha das tipoloxías de actuacións subvencionables está establecida no anexos II (Contía das axudas ás persoas beneficiarias) e III (Actuacións subvencionables e custos elixibles) desta resolución, cun límite de 150.000,00 euros (IVE excluído) por proxecto subvencionable.

En todo caso, a persoa beneficiaria deberá realizar un gasto efectivo, que deberá xustificar, de polo menos 5.000,00 euros (IVE excluído) no proxecto subvencionable.

Tramitación:
• Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU986B)
• Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 981.546.360 / 986.547.404 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
• Sistema de concorrencia non competitiva ata esgotar o crédito dispoñible.
• Prazo de solicitudes: remata o 30 de marzo de 2023.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES (ANEXO III)

1. Deben cumprir cos requisitos específicos que se establecen no anexo III e encadrarse nunha ou varias das seguintes tipoloxías:
a) Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica (tipoloxía 1).
b) Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; incluída a instalación de redes de calor e frío alimentadas por fontes de enerxía renovable e/ou calor residual para complexos turísticos de varios edificios (tipoloxía 2).
c) Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación (tipoloxía 3).

2. As actuacións subvencionables deberán realizarse en edificacións existentes e construídas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2007, sempre que sexan edificios completos cuxo uso sexa o aloxamento turístico: hoteis e pensións, previstos no Decreto 57/2016, do 12 de maio, polo que se establece a ordenación dos establecementos hoteleiros, establecementos de turismo rural, previstos no Decreto 191/2004, do 29 de xuño, de establecementos de turismo rural, albergues turísticos, previstos no Decreto 48/2006, do 21 de abril, polo que se establece a ordenación dos albergues turísticos, e apartamentos turísticos, previstos no Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Estas actuacións deberán alcanzar as dúas condicións seguintes:
– Unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable do 30 % respecto á situación de partida.
– A mellora da cualificación enerxética total do edificio en, polo menos, unha letra medida na escala de emisións de dióxido de carbono (kg CO2/m2 ano). Este último criterio non será de aplicación cando o edificio acredite ter unha cualificación enerxética A.
Para a obtención das condicións anteriores poderanse combinar as actuacións que se vaian realizar, e non é necesario o seu cumprimento por cada actuación individualmente.

4. As actuacións obxecto da axuda deberán cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación, así como contar coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, no caso de que as ditas actuacións as requiran.

5. Adicionalmente, deberán cumprirse outros requisitos.

6. O prazo máximo para a conclusión das actuacións obxecto da axuda será o que se fixe na resolución de concesión, sen que poida superar os 12 meses contados desde a data da notificación da resolución de concesión da axuda.

DOG Nº 230 do 02/12/2022: Resolución do 25/11/222 polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas.

DOG 02/12/2022 Extracto da subvención.

CONVITE DO XEODESTINO RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO

DIRIXIDO A EMPRESAS DE TURISMO E DO SECTOR PRIMARIO:

En nome do representante institucional do Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño D. Juan González (Alcalde de Nigrán),  da presidenta da AD Galicia Suroeste Eurural Dna. Sandra González ( Alcaldesa de Tomiño) e demais alcaldes e alcaldesas que forman parte do Xeodestino

Comprácense en convídalo/a á xornada de traballo en rede que estamos a organizar desde o Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño, a cal terá lugar o vindeiro luns, 14 de Novembro, ás 18:00 horas, na fabrica de cervexas artesanais Trisk – Ale, ( Porto do Molle – Nigrán). https://goo.gl/maps/a9VN7t8r7XuWBFoaA

O obxectivo da devandita xornada é poñer en contacto á oferta turística e ao sector primario presentes nos 14 concellos que compoñen o xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño (A Guarda, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Tomiño e Tui), de cara a impulsar sinerxías que faciliten a creación de produto turístico e a promoción deste territorio como destino. Trátase da segunda edición destes encontros empresariais, cuxa finalidade non é outra que fortalecer o entramado turístico local.

En canto ao formato, celebrarase un workshop ou taller de traballo, de aproximadamente dúas horas de duración, no que se disporán mesas nas cales as diferentes empresas poderán establecer contactos comerciais.

Acto seguido, servirase un cocktail degustación no cal as persoas participantes poderán seguir intercambiando impresións.

Nos gustaría contar coa súa presenza no acto, que se realizará ás 18:00 horas co seguinte formato:

18:00 – Apertura da xornada de traballo a cargo das autoridades presentes.

18:30 – Experiencias de éxito (presentación de 2 empresas e os seus casos de éxito no territorio galego).

A partir das 19:00 horas, se iniciará o taller de traballo exclusivo para as empresas e entidades participantes.

En caso de poder asistir,  pregase confirmar mediante mail en info@riadevigobaixomino.gal ou no teléfono 986 44 30 30.

Este ano, ao igual que en edicións anteriores, o Concello contará coa colaboración de diversas asociacións culturais e sociais da vila que se encargarán de decorar varias prazas durante as festas do Nadal baixo o proxecto “Decora o teu Nadal”. O deseño de cada decoración correrá a cargo das asociacións e o Concello proporcionará os materiais que necesiten.

Para complementar esta iniciativa e facer un pouquiño máis diferente o Nadal na Guarda, desde o Concello encargáronse dous elementos decorativos de gran tamaño que serán confeccionados en madeira, e que se situarán na Alameda e na Praza de Avelino Vicente, como reclamo para as persoas visitantes e consumidores/as, pero especialmente pensados para o desfrute das crianzas.

Ao igual que coas asociacións, e seguindo esa mesma liña de colaboración, o Concello desexa convidar a todos os pequenos negocios da vila a participar no pintado e preparado destes elementos. As persoas interesadas poden poñerse en contacto a través de Whatsapp ou chamada telefónica ao 679 074 381 ata o 14 de novembro.

Grazas por anticipado pola vosa colaboración e un saúdo!

O Concello da Guarda, a través do Plan Rehabita, organiza xornadas de asesoramento enerxético.

Trátase dun asesoramento individualizado sobre temas relacionados coa eficiencia enerxética de fogares e empresas da vila e que se realizará os días 16 e 30 de setembro e 14 e 28 de outubro, en horario de 9:00h a 13:00h con cita previa chamando ao 986610000 ext.2.

Dúas persoas se encargarán deste asesoramento individualizado, Belén Novoa é especialista na área de contratación e sistema de tarifas do mercado eléctrico e Santiago González é un experto no campo das enerxías renovables.

O obxectivo final é mellorar a eficiencia enerxética dos fogares e empresas da vila cun asesoramento individualizado que permitirá aos interesados en coñecer cales son as solucións existentes no mercado enerxético, a presentación e asesoramento en materia de enerxías renovables, as solucións de calefacción, illamentos, peches, fiestras ou caldeiras de biomasa, entre outras.

O Concello da Guarda atópase inmerso na preparación dunha candidatura que lle permita obter fondos europeos para o deseño e desenvolvemento dun Plan de sustentabilidade turística en destino. Concretamente, estase traballando nun proxecto cuxo principal obxectivo é impulsar a transformación da Guarda nun destino gastronómico sustentable, moderno, integrador e innovador.

Para continuar coa elaboración da candidatura considerase importante contar coas achegas daquelas empresas, asociacións e entes con experiencia e vinculación co sector turístico e coa gastronomía do concello.

Polo que se creu unha breve enquisa para coñecer a opinión do sector e entidades sobre a folla de ruta a presentar. O prazo para a enquisa finalizará o vindeiro venres 6 de maio.

https://forms.gle/Apvcr6memvEgkUws5

O Concello da Guarda volve a apostar por celebrar a Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira na primeira fin de semana de xullo polo que abre o procedemento administrativo para a adxudicación dos postos para a celebración desta festa gastronómica.

Ao igual que en 2017 realizase unha prodecemento administrativo para a adxudicación dos seguintes postos:

 • 6 Restaurantes.
 • 1 Cafetería.
 • 1 Adega de DO Rías Baixas.
 • 1 Confitería.

A tramitación debe realizarse en base a normativa administrativa actual polo que están publicados no Perfil do Contratante da web municipal os pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexen este procedemento. Esta tramitación e presentación de documentación deberá realizarse igualmente no perfil de contratante.

Neste primeiro paso de presentación de proposición é preciso achegar os dous anexos do prego de cláusulas administrativas:

 • Anexo 1: Obxecto do contrato (datos do solicitante)
 • Anexo 2: Proposta económica

O prazo de presentación de proposición remata as 19:00h do martes 10 de maio.

Unha vez pechado o prazo de proposicón convocarase á Mesa da contratación que estudiará as proposicións e proporán o listado de adxudicatarios. Abríndose un novo prazo de 10 días naturais para presentar a documentación esixida a estos adxudicatarios propostos.

Para calqueira dúbida ou consulta sobre este prodecemento ou a súa tramitación poden contactar co departamento de secretaría municipal.

A finalidade desta subvención é dimunir o consumo de enerxía, aumentando a eficiencia enerxética e promovendo a introdución da mellor tecnoloxía dispoñible. E deste xeito, reducir a factura de enerxía e aumentar a competitividade das pemes e autonómos.

Pemes e autónomos beneficiarios (seccións do CNAE 2009):

– Sección G: comercio por xunto e polo miúdo (divisións 45, 46 e 47)

– Sección I: Hostalaría:
• Servizos de aloxamento (división 55): Hoteis, aloxamentos turísticos, campings e outros.
• Servizos de comidas e bebidas (división 56): restaurantes, cafeterías e bares.

– Sección R: actividades artísticas, recreativas e de entretemento (división do 90 ao 93)
• Actividades deportivas, recreativas e de entretemento (división 93): xestión de instalacións deportivas, actividades de clubs de deportivos e ximnasios.

– Sección S: outros servizo, só divisións 95 e 96.

Tramitación:

 • Directamente co INEGA (Instituto Enerxético de Galicia, tel. 981 953 543) onde están dispoñibles os modelos da documentación requerida como os anexos e a memoria técnica do proxecto.
 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento IN417Z)

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 14 de de xullo de 2022 ou ata esgotar o crédito.

Contía da axuda: 80 % do custo elixible da actuación ata un máximo de 6.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Son obxecto de subvención os proxectos de mellora enerxética que inclúan investimentos en equipamentos consumidores de enerxía ou elementos que contribúan a unha xestión enerxética eficiente.

Investimento mínimo: 1.000 euros, sen incluír o IVE.
Investimentos subvencionables realizados entre o 1 xaneiro e o 30 de setembro de 2022.

Resumo das tipoloxías para gastos subvencionables (pódense combinar varios bonos no mesmo proxecto):
• Bono envolvente: elementos de control solar. térmico.
• Bono iluminación: renovar os equipos de iluminación interior ou exterior, incluídos rótulos e escaparates.
• Bono instalacións eléctricas: mellora das instalacións eléctricas coa renovación de transformadores, sistemas de alimentación interrompida,…
• Bono equipamento: renovar o equipamento consumidor de enerxía como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras ou secadoras, …
• Bono climatización: equipos para a redución do consumo enerxético nas instalacións de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.
• Bono inmótica: sistemas domóticos e inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente.

DOGA 05/04/2022 Bases reguladoras de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme).

A Xunta de Galicia publicou no seu boletín 59BIS de venres 25 de marzo a Orde da Consellería de Sanidade a prórroga das medidas actuais ata ás 00:00h do sábado 9 de abril.

 

Manteñense as mesmas medidas da anterior actualización con data do 25 de febreiro:

Estas medidas están recollidas no Plan de Hostalería (versión 11) que foi actualizado a 26 de febreiro. En resumo podese trasladar que estas son as modificacións:

 • Permítese a realización de cócteles e actos de recepción con aperitivo e público de pé que, no momento de retirada da máscara para o consumo, deben respectar a distancia interpersoal de seguridade entre persoas non conviventes. Os grupos de persoas de pé poderán ser de ata dez persoas no interior e vinte na terraza.
 • A ocupación máxima será de dez persoas no interior e de vinte persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • Retirarase a obligatoriedade da exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso ao interior dos establecementos de hostalaría e restauración.

No referente ao ocio nocturno tamén se actualizou a 26 de febreiro o Plan de Lecer Nocturno (versión 10). Estas son as modificacións:

 • A ocupación máxima será de dez persoas no interior e de vinte persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • Retirarase a obligatoriedade da exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso ao interior dos establecementos de hostalaría e restauración.

A Xunta de Galicia publicou no seu boletín 49BIS de venres 11 de marzo a Orde da Consellería de Sanidade a prórroga das medidas actuais ata ás 00:00h do sábado 26 de marzo.

 

Manteñense as mesmas medidas da anterior actualización con data do 25 de febreiro:

Estas medidas están recollidas no Plan de Hostalería (versión 11) que foi actualizado a 26 de febreiro. En resumo podese trasladar que estas son as modificacións:

 • Permítese a realización de cócteles e actos de recepción con aperitivo e público de pé que, no momento de retirada da máscara para o consumo, deben respectar a distancia interpersoal de seguridade entre persoas non conviventes. Os grupos de persoas de pé poderán ser de ata dez persoas no interior e vinte na terraza.
 • A ocupación máxima será de dez persoas no interior e de vinte persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • Retirarase a obligatoriedade da exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso ao interior dos establecementos de hostalaría e restauración.

No referente ao ocio nocturno tamén se actualizou a 26 de febreiro o Plan de Lecer Nocturno (versión 10). Estas son as modificacións:

 • A ocupación máxima será de dez persoas no interior e de vinte persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
 • Retirarase a obligatoriedade da exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso ao interior dos establecementos de hostalaría e restauración.

O boletín Nº 46 da Xunta publica hoxe as condicións e procedemento para adhesión dos establecementos turísticos e axencias de viaxes do programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22. (código de procedemento TU985C).

Esta é a terceira convocatoria desta iniciativa da Axencia de Turismo de Galicia para apoiar ao sector turístico axudando a manter a actividade na tempada baixa e a desestacionalizar a oferta.

Establecementos turísticos que se poden adherir:

 • Aloxamentos turísticos excepto vivendas de uso turístico.
 • Axencias de viaxes que elaborarán paquetes turísticos coa oferta complementaria (resturantes, turismo activo, industrial,…)

Requisitos:

 • As empresas deben estar inscritas no REAT e precisan a sinatura ou código identificativo do establecemento.
 • É imprescincible dispor de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagamentos españois.

Tramitación a partir 9 de marzo :

 • Presentación telemática da solicitude co anexo I ata o 1 de decembro de 2022.
 • Unha empresa que xa estivo adherida á campaña Bono turístico #Quedamos en Galicia do ano 2021 debe volver adherirse, cos datos requiridos, para poder participar na campaña 2022.

 

Quenes serán os beneficiados dos bonos turísticos 2022?

Persoas maior de idade, empadroadas nos concellos galegos e con preferencia para os que non foran beneficiados na convocatoria 2021.

Estos cidadáns poderán facer a súa solicitude a través da sede electrónica da Xunta cando sexa publicado o procedemento tamén no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Nesta convocatoria, a Xunta asumirá 40% do custe dos servizos consumidos e os particulares o 60%. O límite para o seu uso é o31 de decembro de 2022 e non se poderán empregar en temporada alta (1 de xullo  – 15 de setembro) para desentacionalizar o sector.

O Bono turístico 2022 é unha tarxeta moedeiro e os cidadáns disporán de tres tipos para escoller.

 • Tarxeta de 500 € (200 € aportación da Xunta – 300 € aportación da persoa)
 • Tarxeta de 375 € (150 € aportación da Xunta – 225 € aportación da persoa)
 • Tarxeta de 250 € (100 € aportación da Xunta – 150 € aportación da persoa)