Category: Novas Hostalaría

Hoxe 18 de outubro de 18:00 a 20:00h a Deputación de Pontevedra informa dunha xornada informativa sobre os Fondos europeos para superar os efectos económicos e sociais derivados da COVID-19.

Obxectivo: Coñecer que son os Fondos Europeos Next Generation, as convocatorias, os ámbitos estratéxicos e como as pemes e micropemes poden participar e beneficiarse deles.

Contidos:

 • Plan de recuperación, transformación e resiliencia: eixes e pancas de actuación
 • Programas Next Generation UE
  • Proxectos de colaboración público-privada con capacidade de atracción para pemes, micropemes e persoas autónomas.
  • Plans e axudas: convocatorias, acceso e plan específico para pemes, micropemes e persoas autónomas.
  • Acceso indirecto como subcontrata, colaboración ou subministración; preparación e documentación; asesoramento, liñas de axudas e páxinas webs oficiais.

Dirixido a viveiristas, empresas, profesionais, persoas emprendedoras e público interesado.

Prema para a inscrición previa.

A Axencia Turismo de Galicia organiza o Webinar “Convocatoria de axudas da Xunta de Galicia á Hostelería e restauración, que terá lugar hoxe, xoves día 14 de outubro ás 16:30 horas.

Neste webinar darase resposta ás dúbidas que poidan ter os beneficiarios destas dúas ordes de axuda recentemente publicadas no Diario Oficial de Galicia. Información detallada de cada axuda premendo directamente:

Axudas para a promoción da dixitalización e o márketing dixital.

-Axudas para investimentos post covid: modernización e mellora da competitividade.

 

É preciso inscribirse á webinar neste enlace (prema).

A finalidade desta subvención é contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros mediante a realización de investimentos en equipamentos post covid.

Destinatarios:

PEMES: microempresas, pequenas e medianas empresas do sector do hostalería, incluído o aloxamento turístico:
• Hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos
• Restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503E)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 900 81 53 34 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
 • Sistema de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 8 de novembro de 2021.

Contía da axuda: 90 % ata un máximo de 50.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Realizados entre o 1 de xaneiro  de 2021 ao 30 de novembro de 2021 e con respecto aos conceptos seguintes:

 • Sistemas domóticos, control de distancias, optimización de procesos, portas e consignas automáticas, controis de acceso, renovación de aire, sistemas de climatización e softwares de control asociados.
 • Sistemas de chekin-in automáticos.
 • Carteleira, rotulación, sinalética e actuacións vinculadas con esta.
 • Equipamento, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia (medidores de CO2, ionizadores, dispensadores, etc.).
 • Reformas orientadas á creación de espazos que suxiran maior amplitude (cores claras, incorporación de espellos, etc.).
 • Envoltorios e material dun só uso. O total de gastos destinados a este concepto non poderá superar o 10 % dos gastos totais subvencionables.
 • Procesos de desinfección e desinfección recorrente realizados por empresas externas con motivo da COVID, que non teñan a consideración de gastos de limpeza ordinaria.
 • Novo equipamento de hixienizado e lavado.
 • Novo equipamento para novos produtos, presentacións ou métodos de conservación.
 • Equipamento multiservizo.

DOG Nº 193 DO 6/10/2021 Subvención para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

EXTRACTO Nº 193 DO 6/10/2021

O Comité Clínico de hoxe acordou modificar as restriccións en actividades sociais, culturais e económicas que entrarán en vigor a partir do sábado 9 de outubro.

No caso da hostalería (excepto locais de lecer noctuno):

 • Amplíase o grupo de persoas non convivintes a 10 no interior e a 20 en terrazas.
 • Amplíase o aforo:
  • Local con nivel básico (1 cunchiña): 75% en interior e 90% en terraza.
  • Local con nivel avanzado (2 cunchiñas): 90% en interior e 100% en terraza.

No caso de aloxamentos turísticos (espazos comúns) e tamén dos albergues turísticos aumentan o seu aforo ata 75%.

NOTA DE PRENSA COMPLETA

A web de turismo de Galicia xa dispón dos cursos de formación gratuítos para os empregados da hostalería e así facilitar o cumprimento deste requisito detallado no novo Plan de Hostalería Segura.

Este requisito de formación será obrigatorio para todo o persoal a partir do 22 de novembro de 2021.

Nesta web accedese aos contidos (manual cos contidos teóricos e enlaces a vídeos) para os dous niveis de formación segundo o nivel de compromiso do establemento:
• Hostalería de nivel C1: formación básica con 2 horas.
• Hostalería nivel C2: formación avanzada con 4 horas.
Os contidos poderanse visualizar sen límite de tempo.

PROBA TEÓRICA E CERTIFICADO:
Cada empregado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba teórica. Para superar o curso e obter a certificación deberá contestar correctamente o 80% da proba como mínimo. Se a proba é superada o alumno xa poderá descargar o seu certificado.

PREMA para acceder a web de formación.

No día de onte o Comité Clínico aprobou o Plan de lecer nocturno de Galicia que terá que ser ratificado polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.

Á espera da resolución do Tribunal adiantaron as liñas xerais deste plan que establece dous niveis de compromiso seguindo un plantexamento similar ao actual plan de Hostalería. Este é o avance:

Todos os niveis deben cumprir as medidas hixiénico-sanitarias establecidas con carácter xeral:

 • Uso obrigatorio da máscara.
 • Gardar a distancia de seguridade.
 • Garantir a limpeza e desifección periódica do local e do seu equipamento.
 • Renovación do aire e o control dos niveis de CO2.

 

-NIVEL 1 (UNHA CUNCHIÑA)

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada.
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL 2 (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Para acceder ao local deberase presentar a certificación de vacunación COVID completa, certiifcado de proba negativa recente ou ter superado a enfermidade.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL DE SEGURIDADE:

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

 • Aforo en terraza ao 50% cos clientes sempre sentados en mesa.
 • Horario de peche ao público: 1:00h da madrugada.

 

O cumprimeto das medidas do novo Plan de Lecer Nocturno de Galicia será supervisadas polos inspectores da Dirección Xeral de Sáude Pública.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

A finalidade desta subvención é contribuír á recuperación de destinos turísticos a través de axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital para o ano 2021. Mediante liñas de axudas buscase mellorar actividade económica e incrementar a competitividade destas empresas coa transformacióm dixital.

Destinatarios:
Autónomos, microempresas e pemes do sector do hostalería, incluído o aloxamento turístico:
• hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos
• restaurantes, bares e outros establecementos de restauración.

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503C)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) no teléfono: 900 81 53 34 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal
 • Sistema de concorrencia non competitiva.

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 25 de outubro de 2021.

Contía da axuda: 100 % ata un máximo de 15.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:
Considéranse gastos subvencionables aqueles en que incorrese a entidade solicitante entre o 1 de xaneiro e o 15 de novembro de 2021 con respecto aos conceptos seguintes:

 1. Instalación de novos PMS (Property Management System).
 2. Integración de PMS actuais.
 3. Instalación de novos CRM (Customer Relationship Management) integrados con PMS.
 4. Instalación de novos CRM non integrados con PMS.
 5. CMR integrado con PMS e ferramentas de Big Data e Chatbots intelixentes.
 6. Produtos/servizos de márketing orientados a captar e fidelizar novos mercados e clientes:
  • Estudos de mercado (internacionalización, análise de competencia, benchmarking…).
  • Estudos de comportamento e satisfacción de clientes (enquisas, mistery shopper, focus group…).
  • Sistemas de marketing automation.
  • Xestión profesionalizada de RR.SS. (redes sociais).
  • Publicidade en liña.
  • Campañas publicitarias con prescritores.
  • Reportaxes fotográficas e de vídeo.
  • Revisión das APPCC (análises de perigos e puntos control crítico).
 7. Web corporativa con motor de reservas.
 8. Adquisición de hardware informático.
 9. Gastos de persoal:
  – Sistemas de control do teletraballo.
 10. Equipamento tecnolóxico:
  – Equipamento tecnolóxico, directo ou indirecto, que poida servir de apoio ou difusión no control da pandemia.
  – Equipamento tecnolóxico tanto básico (equipamentos informáticos, software, comunicacións, etc.) como específico.

DOG Nº 185 DO 24/09/2021 Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

EXTRACTO Nº 185 DO 24/09/2021

En primer lugar, indicar que hoxe a Consellería de Sanidade informa que no mes de outubro comezará unha nova campaña de inspección á hostalería para asesorar e verificar o cumprimento das medidas recollidas no Novo Plan de Hostalería Segura.

Está previsto levar a cabo máis de 1.000 verificacións á semana, reforzando as inspeccións realizadas nos horarios de máis afluencia aos locais de hostalería.

Comprobaran os requisitos do nivel acreditado polo establecemento como o cumprimento dos aforos permitidos, respectar as distancias de seguridade, a medición continua ou discontinua de CO2 , a acreditación de cursos de formación básica ou avanzada, o tipo de máscara que se lle ofrece ao persoal, a existencia dun rexistro de clientes ou a posibilidade de ofertar probas diagnósticas aos traballadores.

Outro requisito é dispor dun plan de continxencia no contexto da COVID-19.  Ante as dúbidas trasladadas, a Consellería de Sanidade finalmente publicou un modelo de cada plan. En base ao modelo o responsable tan só terá que cumprimentar aquela información do seu propio establecemento (no modelo é o texto en cor gris e cursiva) e o resto de información tan só terá que copialo. Tamén establece que cada empregado terá unha copia deste plan, así como asinar que recibiu dito exemplar. Pódese descargar directamente en PDF:

 

NOTA DE PRENSA COMPLETA: “Sanidade pón en marcha a nova campaña de inspeccións vencellada ao Plan de hostalería segura”

No DOG 184-bis publicado esta tarde a Xunta de Galicia informa sobre a formación obrigatoria para o persoal da hostalería.

Neste boletín detallase os contidos da formación básica para a hostalería nivel C1 con 2 horas e da formación avanzada para a hostalería nivel C2 con 4 horas.

Tamén define o prazo de 2 meses (ata o 22 de novembro) para que este requisito sexa de obrigado para todo o persoal.

Como xa se adiantará haberá dúas para realizar esta formación:

Cursos organiza dos pola Xunta de Galicia:

No prazo máximo de 10 días os profesionais do sector contarán cunha web de formación para acceder aos contidos de cada nivel e obter a certificación oportuna de forma gratuíta. Nesta web de formación (prema) estarán dispoñibles dúas opcións para acceder aos contidos da formación básica e da formación avanzada. Os contidos poderán visualizarse cantas veces se considere conveniente.

Tras a visualización dos contidos, o alumnado deberá rexistrarse para solicitar o acceso á proba que corresponda. A cada alumno que o solicite, enviaráselle por correo electrónico a ligazón para realizar a proba. Se a proba é superada, remitiráselle o certificado tamén por correo electrónico.

Cursos organizados por outras entidades e servizos de prevención de riscos laborais.

Poderán ser impartidos por entidades de formación, asociacións do sector e servizos de prevención de riscos laborais. As titulacións dos docentes deberán ser: licenciaturas ou diplomaturas do ámbito sanitario, licenciatura en Veterinaria, técnicos de Seguridade e Hixiene, técnicos en Prevención de Riscos Laborais.

Ademais, deben exixir asistencia completa (presencial ou virtual) e a superación dunha proba para a obtención do certificado correspondente.

As entidades de formación, as asociacións do sector e os servizos de prevención de riscos laborais que pretendan acreditar esta formación comunicarán á Dirección Xeral de Saúde, quen validará o curso ou comunicará, se é o caso, os requisitos que deban cumprirse para a indicada validación. Os cursos validados publicaranse na páxina web de hostalaría segura.

En primeiro lugar, a Xunta publicou no DOG 179-BIS de hoxe a ampliación do número de persoas nunha mesa ou agrupación de mesas. Esta medida entrará en vigor o sábado 18 de setembro, e modifica:

-Máximo de 8 persoas non conviventes nunha mesa ou agrupación de mesa en interior e dun máxima de 15 persoas en terraza.

Ademais, esta tarde a Xunta de Galicia anuncia que ofertará cursos específicos e gratuítos esixidos co novo Plan de Hostalería publicado no DOG do martes pasado.

A Xunta de Galicia, en colaboración coas asociacións de hostaleiros, está a definindo o contido e cómo avaliar a súa superación, cuns requisitos que se darán a coñecer nos vindeiros días.

Estes requisitos daranse a coñecer nos próximos días e contemplarán os contidos da formación para que os establecementos Tipo 1c (unha cunchiña) e cunha duración de 2 horas. Os locais de Tipo 2c (dúas cunchiñas),  cumprirán, ademais, unha serie de requisitos adicionais cunha duración de 4 horas.

Todos os cursos a impartir para os profesionais do sector terán que estar revisados e avalados pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade para poder obter a necesaria acreditación de nivel.

Para poder obter a acreditación do nivel, os cursos que reciba o persoal do sector terán que estar avalados por Sanidade.

Nas vindeiras xornadas informarase tamén das posibilidades para impartir esta formación e acreditar a súa superación, así como do momento no que comezarán a ser esixibles por parte da inspección de saúde pública, garantíndose en todo caso, un prazo razoable para que todo o persoal do sector poida realizalos.

 

Descargar a nota de prensa

Novo plan de hostalería publicado no DOG Nº 177BIS do 14 de setembro:

Mantense para os dous niveis:

 • Apertura ata a 1:00h para os dous niveis.
 • Agrupación de 6 persoas no convivientes no interior e 10 en terraza.

 

NIVEL 1C (UNHA CUNCHIÑA)

 • Nivel básico de obrigado cumprimento para todos os establecementos.
 • Aforo en interior ao 50 % e 75 %  en terrazas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a:
  • Dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si autoridade o solicita.
  • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.
  • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre mesas e agrupacións de mesas.
  • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de dúas veces ao día.
  • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
   1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2.
   2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
   3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
   4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.
 • Referente ao traballador:
  • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas.
  • Asegurar 2 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. (Consulta realizada á Xunta sobre a formación: quen impartirá e os prazos).
  • Roupa de traballo específica.
 • Referente aos locais:
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
  • Control da máscara obrigatoria para clientes.
  • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
  • No caso de carta física deberá permitir a súa desinfección.
  • Empregar manteis dun único uso. No caso de empregar mantel de tea cambiarase entre cliente e cliente e será lavado e desinfectado.
  • Produtos de autoservizo de uso individual como servilletas, aceiteiras, … evitarase o seu uso sucesivo entre clientes sen desinfección. Priorizase o uso de monodosis desbotables.

NIVEL 2C (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aqueles establecementos que apliquen as medidas adicionais.
 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Permítese o consumo en barra:
  • De maneira indivual ou cun máximo de 2 convivintes ou integrantes dunha mesma burbulla, manténdose a distancia interpersoal de 1,50 metros.
  • Uso da máscara cando non se poida garantir a distancia co traballador.
  • Estará diferenciado o uso da barra: clientes e zona destinada para persoal traballador.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a:
   • dispor en formato físico a documentación que acredite as superficies empregadas para o cálculo dos aforos e mostrarán si autoridade o solicita.
   • Ter elaborado un Plan de continxencia pola COVID-19 que recolla todas as medidas hixiénico-sanitarias que se aplicarán e que sexa coñecido por todo o persoal. Este plan debe estar á disposición da autoridade sanitaria.
   • Asegurar unha distancia de 1,5 metros entre clientes dunha mesa e da contigua.
   • Os aseos deberá sinalizan a súa capacidade, e a súa limpeza e desinfección mínima será de tres veces ao día.
   • Adoptar medidas sobre a calidade do aire interior:
    1. Avaliación non continua: dispor de dispositivos medidores de CO2, con marcación CE e con pantalla visible para os usuarios. Realizar e rexistrar as medicións polo menos cada 4 horas e nos momentos de máxima afluencia. Non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2. Recoméndase o uso de actuadores automáticos, no caso de sistemas de ventilación forzada, para a regulación da achega de aire no caso de superar as 800 ppm.
    2. Reforzar a ventilación dos espazos interiores. Recoméndase a ventilación natural de forma permanente (se non é posible, deberán realizarse tarefas de ventilación de forma frecuente). No caso da utilización de sistemas de ventilación forzada, deberá aumentarse a subministración de aire limpo e limitarase ao mínimo indispensable a función de recirculación do aire interior.
    3. No caso de ter sistema de ventilación/climatización, deberá acreditar a certificación do seu mantemento periódico e da última revisión por parte de profesional autorizado.
    4. Co fin de manter unha boa calidade de aire interior e cumprir cos límites de ppm establecidos no presente plan, recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.
 • Referente ao traballador:
  • Máscara obrigatoria cirúrxica e cambio cada 4 horas. Disponer de máscaras FFP2 e ofrecelas aos traballadores (cambio cada 8 horas).
  • Asegurar 4 horas de formación aos traballadores segundo os contidos marcados pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre medidas hixiénicas e de seguridade na hostalaría no contexto da COVID-19. (Consulta realizada á Xunta sobre a formación: quen impartirá e os prazos).
  • Roupa de traballo específica.
  • Deberá ofrecerse aos traballadores a realización de probas diagnósticas periódicas cada 15 días. A frecuencia será cada 7 días no caso de que o nivel de restrición aplicable ao concello sexa alto ou máximo. A realización destas probas será  voluntaria para o persoal traballador, polo que se realizará soamente cando a persoa traballadora preste o seu  consentimento de acordo co establecido no artigo 22 da Lei de prevención de riscos laborais. A realización das probas  poderá ser efectuada polos servizos de prevención da empresa, con aplicación do establecido polo artigo citado, ou ben  polos mecanismos que habilite para o efecto a Consellería de Sanidade.
 • Referente aos locais:
  • Dispor de hidroxel na entrada, aseos e outros puntos.
  • Dispor de itinerarios de circulación diferenciados.
  • Control da máscara obrifatoria para clientes. Dotar de máscaras cirúrxica novas aos clientes en caso necesario.
  • Si se dispón de pagamento electrónico priorizar sobre o pago en efectivo.
  • Carta dixital, QR e taboleiro.
  • Empregar manteis dun único uso. No caso de empregar mantel de tea cambiarase entre cliente e cliente e será lavado e desinfectado.
  • Produtos de monodose en formato dun só uso.
  • Rexistro de clientes en comidas e ceas para o seguimento dos contactos antes casos positivos:
   -.Control dos asistentes de xeito manual o dixital. Debe contar coa información dun contacto por mesa: nome, apelidos, DNI e número de teléfono.
   -.O responsable gardará esta información durante a lo menos dun mes despois do evento para trasladar ás autoridades sanitarias e cumprindo as normas de protección de datos de carácter persoal.
  • Fomentar o uso de ferramentas como PassCovid e RadarCovid con carteis.

NIVEL DE SEGURIDADE:

 • Nivel aplicado no caso de que as autoridades así o decidan debido a situacións extraordinarias pola gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.
 • Aforo no interior do 30 % e do 50 % en terraza.
 • Horario de peche ao público será ás 23.00 h.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local mediante os modelos de cartel correspondentes a este nivel postos á disposición para a súa impresión na web do sergas de coronavirus ou na plataforma de Turespazo.
 • Os responsables dos establecementos comprométense a aplicar as regras comúns recollidas no número 2 do presente plan.En especial, no caso da calidade do aire interior, non se deberán superar no interior as 800 ppm de concentración de CO2.  Co fin de manter unha boa calidade de aire interior recoméndase aplicar as medidas da Guía para as boas prácticas de ventilación na hostalaría no contexto da COVID-19.

 

NOTA SOBRE O OCIO NOCTURNO:

O ocio nocturno regularase por un protocolo (actualmente en elaboración) e a previsión e que entre en vigor a principios de outubro.

No acto celebrado hoxe entre o Conselleiro de Sanidade e os representantes do Clúster Turismo de Galicia, da Federación Hostalería de Galicia e das 4 asociacións provinciais de hostalería foi validado o novo protocolo de hostalería que entrará en vigor este mércores.

No adianto deste novo protocolo indicouse que haberá dous niveis para os establecementos de hostalería con independencia da evolución epidemiolóxica de cada concello. Este novo protocolo non foi publicado na súa totalidade polo que se descoñecen os detalles e se hai prazos na implementación das medidas.

Estos niveis teñen uns requisitos obligatorios polo que a Xunta de Galicia aprobou unhas liñas de axudas para apoiar aos hostaleiros na adquisición do equipamento postcovid como os medidores de CO2. Ao longo deste mes faranse público as 4 liñas de axudas.

Ademais do anuncio das axudas aos hostaleiros, neste acto fixose pública a imaxe da cartelería para a hostalería de nivel 2 no novo protocolo e coa Cunchiña, a mascota virtual do Xacobeo 21-22, como protagonista.

Recordase que haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

NOTA DE PRENSA COMPLETA

Hoxe fíxose público o novo protocolo para a hostalería que se basa en dous niveis segundo o compromiso que adquira o establecemento e que serán de obrigado cumprimento.

Este novo protocolo entrará en vigor o próximo 15 de setembro e non se modificarán as condicións de apertura con independencia do nivel epidemiolóxico do concello.

Á espera da publicación do protocolo detallado, este é o resumo:

-Apertura ata a 1:00h para os dous niveis.

-NIVEL 1:

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 %  en terrazas.
 • Distancia mínima de 1,5 metros entre mesas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local.
 • Medidor de CO2, con anotacións como mínimo cada catro horas.
 • Máscaras cirúrxicas para o persoal, que se deben cambiar cada 4 horas
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

-NIVEL 2:

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 %  en terrazas.
 • Permitese o uso das barras, sempre para utilización individual ou de dúas persoas se son conviventes.
 • Distancia mínima de 1,5 metros entre persoas de distintas mesas.
 • Exposición pública dos aforos permitidos do local.
 • Rexistro de clientes só para restaurantes.
 • Medidor de CO2 continuo, coa recomendación de contar con actuadores que fan saltar automaticamente o aire acondicionado cando se supera determinado nivel
 • Disporán de máscaras FPP2 para aqueles empregados que así o requiran, facilitándolles probas diagnósticas cada 7 ou 14 días, dependendo da situación epidemiolóxica.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

O ocio nocturno regularase por un protocolo (actualmente en elaboración) e a previsión e que entre en vigor a principios de outubro.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

A Deputación de Pontevedra celebra o 8 de setembro unha xornada informativa en formato online para informar a todo o sector turístico da provincia dos proxectos de financiación dos fondos europeos Next Generation que se van dedicar ao turismo.

Nesta xornada informase das liñas subvencionable, datas de presentación e que proxectos se poden presentan. Para asistir á xornada informativa “Plan de Recuperación do Sector Turístico: Oportunidades para o sector público e o sector privado”, que se desenvolverá de maneira telemática, hai que inscribirse  mediante o formulario aquí.

O Comité de Sanidade da Xunta de Galicia reunido no día de onte modificou os niveis de restriccións dos concellos.

No caso da Guarda baixa ao nivel medio-baixo, entrando en vigor ás 00:00h do sábado 28 de agosto:

No referente a HOSTALERÍA:

-Modifícase:

 • Aforo en interior: 75%.

-Mantense:

 • No interior: ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Non se poderá prestar servizo en barra.
 • Nas terrazas ao aire libre: 100% das mesas permitidas. A ocupación máxima será de 10persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario do peche ao público: as 23:00 horas ca opción de pechar as 1:00 horas sempre que cumpran os requisitos establecidos no marco do Plan de Hostalaría segura.
 • Non se pode admitir novos clientes a partir das 00.00 horas.
 • Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 1.00 horas.
 • Permítese a entrega a domicilio ata as 1.00 horas.

-No referente ao OCIO NOCTURNO:

-Modifícase:

 • Nas terrazas ao aire libre: 100% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.

-Mantense:

 • Nas terrazas ao aire libre: A ocupación máxima será de 10 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • No interior: Limitación ao 50% da capacidade máxima permitida. A ocupación máxima será de 6 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • A distribución das mesas e persoas será homoxénea entre as diferentes estancias e andares se existen.
 • Poderá consumirse sentado ou de pé. Non se poderá realizar consumo en barra.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Horario máximo de peche as 3:00 horas.
 • Os establecementos deberán dispor dun rexistro de clientes.

Limitación de reunión a só convivintes de 3:00 a 6:00h.

NOTA DE PRENSA COMPLETA DO COMITÉ

DOG Nº 164 bis – 26/08/2021

Adiantase os cambios nos aforos da hostalería e a actualización dos niveis de restriccións do concellos resultado do Comité de Sanidade da Xunta de Galicia reunido no día de onte.

Estas medidas entrarán en vigor ás 00:00h do sábado 21 de agosto:

A Guarda baixa ao nivel medio:

Cambios na hostalería:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Aforo en terraza: 100%.

Cambios no ocio nocturno:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Aforo en terraza: 75%.

Limitación de reunión a só convivintes de 3:00 a 6:00h.

 

NOTA DE PRENSA COMPLETA DO COMITÉ

ACTUALIZACIÓN: Boletín completo DOG 160 Bis 20/08/2021

Albergue:

Os albergues poderán manter a ocupación máxima das prazas dos espazos de aloxamento de uso compartido sempre que os peregrinos realicen o Camiño en todas as súas etapas no territorio galego nun mesmo grupo «burbulla» ou de convivencia estable. Para estes efectos, fomentarase a constitución destes grupos de convivencia estable para a realización do Camiño e o aloxamento compartido na rede pública e privada de albergues de Galicia. Para a acreditación da constitución dos grupos de convivencia estable para o aloxamento compartido admitirase a declaración responsable por parte dos membros do grupo, sen que, unha vez feita, poidan admitirse novos membros.

Cando o aloxamento compartido non sexa dun grupo de convivencia estable, a ocupación máxima das prazas nos espazos de aloxamento compartido será do 50 %

O venres 13 de agosto publicouse o boletín coas novas medidas sanitarias acordadas tralo coñecemento da resolución do Tribunal de Xustiza no que deixa sen validez o requisito de acreditación de inmunidade para o acceso ao interior do local.

A Guarda mantense no nivel alto.

-Mantense a permanecia a grupos de convivintes entre as 1:00 e 6:00h. No restante horario, limitase a permanencia en grupos a 6 persoas non convivintes en interior e de 10 en exterior.

-No referente a hostalería e ocio nocturno

 • Indicacións que SI SE MODIFICAN entrando en vigor o 17 de agosto:
  • Hostalería: aforo en interior: 30%
  • Peche do ocio nocturno.
 • Indicacións que non se modifican:
  • Aforo no exterior: 50%.
  • Recollida no local e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Agrupacións en hostalería: máximo de 6 persoas non convivintes en interior e de 10 persoas non conviventes en terraza.
  • Horario de peche ás 23:00h, permítese ampliar ata ás 1:00h cumprindo os requisitos:
   -Non admitir clientes despois das 00:00h.
   -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE.
  • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23:00h.

DOG 155 BIS do 13/08/2021: Orde da Consellería de Sanidade coas medidas en vigor.

A finalidade desta subvención é contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hoteleiros e as empresas de restauración de 25 ou máis persoas traballadoras para o ano 2021.

Os establecementos hoteleiros (artigo 55.1.a) da Lei 7/2011, do 27 de outubro)

 • Establecementos hoteleiros
 • Apartamentos e vivendas turísticas.
 • Campamentos de turismo.
 • Establecementos de turismo rural.
 • Albergues turísticos

As empresas de restauración (Grupos I, II e III do artigo 77 da Lei 7/2011, do 27 de outubro)

 • Restaurantes.
 • Cafeterías.
 • Bares

Tramitación:

 • Sede electrónica da Xunta (código de procedemento TU503B)
 • Información: Axencia de Turismo (Fomento) nos teléfonos: 981 54 74 04 e 981 54 63 64 ou vía mail: fomento.turismo@xunta.gal

Prazo de presentación das solicitudes: remata o 26 de agosto de 2021.

Contía da axuda: 100 % do gasto subvencionable cos límites indicados segundo número de traballadores:

 • Para empresas de 25 a 50 traballadores: máximo de 40.000€.
 • Para empresas de 51 a 75 traballadores: máximo de 55.000€.
 • Para empresas de 76 ou máis traballadores: máximo de 75.000€.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

 • Gastos derivados da transformación dixital.
 • Gastos derivados de mellora da imaxe da empresa e vinculación coa imaxe de Galicia e do Xacobeo.
 • Actuacións de mellora da accesibilidade nos establecementos: actuacións que permitan mellorar a accesibilidade e configurar unha oferta inclusiva para calquera colectivo.
 • Desenvolvemento de actuacións que permitan melloras na sustentabilidade das actividades turísticas: estudo e definición de proxectos de investimento que melloren a sustentabilidade da empresa, creación de produtos sustentables, oferta baseada en km 0 ou posta en valor de recursos naturais e vinculados co territorio.
 • Gastos derivados da creación de produto e/ou comercialización do destino Galicia.

 

DOG nº 141 do 26/07/2021 Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a mellora da competitividade dos establecementos hoteleiros e de restauración que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021.

Publicado o boletín coas novas medidas sanitarias acordadas no comité clínico, adiantanse os cambios para a hostalería e ocio nocturno que entran en vigor o sábado 31 de xullo.

A Guarda sube ao nivel alto.

Limitase a permanecia a grupos de convivintes entre as 1:00 e 6:00h. No restante horario, limitase a permanencia en grupos a 6 persoas non convivintes en interior e de 10 en exterior.

No referente a hostalería:

 • Requisito de acreditación de inmunidade (maiores de 12 anos) para o acceso ao interior do local.
 • Indicacións que non se modifican:
  • Aforo en interior e exterior: 50%.
  • Recollida no local e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Agrupacións en hostalería: máximo de 6 persoas non convivintes en interior e de 10 persoas non conviventes en terraza.
  • Horario de peche ás 23:00h, permítese ampliar ata ás 1:00h cumprindo os requisitos:
   -Non admitir clientes despois das 00:00h.
   -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE.
  • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23:00h.

No referente ao ocio nocturno:

 • Unicamente servizo nas terrazas ao aire libre para o consumo e o servizo sentado na mesa.
 • Requisito de acreditación de inmunidade.
 • Aforo do 50% da capacidade máxima permitida.
 • Máximo de 10 persoas non convivintes por agrupación.
 • Non estará permitida a instalación de barras para o consumo ou o servizo nelas a clientes da terraza.
 • Horario máximo de peche será á 1:00 horas.

A inmunidade acreditase mediante certificado emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado (exentos os menores de 12 anos):

 1. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) nº 726/2004.
 2. Que dispoñen dunha proba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa, e admitirase a exhibición da comunicación remitida polo servizo público de saúde. A proba debe ser realizada nas últimas 72 horas anteriores.
 3. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 diagnosticada e está no período comprendido entre o día 11 e o 180, ambos incluídos, despois da PDIA positiva.
  Estos certificados tan só se mostrarán á entrada do espazo interior, non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.

Nota de prensa co adianto dos concellos galegos en nivel alto.

DOCUMENTACIÓN EN VIGOR (actualizado 29/07/2021):

No boletín publicado pola Consellería de Sanidade detallanse as medidas sanitarias acordadas polo Comité clínico e que entran en vigor o sábado 24 de xullo.

A Guarda sube ao nivel medio.

No referente a hostalería:

 • Modifícase o aforo máximo en terraza sendo do 50 %.
 • Indicacións que non se modifican:
  • Aforo en interior: 50%.
  • Recollida no local e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Agrupacións en hostalería: máximo de 6 persoas non convivintes en interior e de 10 persoas non conviventes en terraza.
  • Horario de peche ás 23:00h, permítese ampliar ata ás 1:00h cumprindo os requisitos:
   -Non admitir clientes despois das 00:00h.
   -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE.
  • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23:00h.

No referente ao ocio nocturno:

 • O horario máximo de peche será ás 3:00 horas. 
 • O uso de máscara será obrigatorio en todo momento. Só se poderá exceptuar o uso da máscara exclusivamente nos momentos estritamente necesarios para comer ou beber.
 • Dispor do rexistro de clientes nas condicións establecidas no Protocolo de lecer nocturno.
 • Exterior aforo máximo do 100% segundo autorización a partir das 23:00h. Pero sempre que se poda garantir a distancia de seguridade de 1,50 metros entre mesas.
 • Interior aforo máximo do 50%.
  • Acceso para interior e terraza (corrección do 23 de xullo) previa presentación dun certificado emitido polo servizo de saúde ou por un laboratorio oficial autorizado:
   • 1º. Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se  concedeu unha autorización de comercialización de conformidade co Regulamento (CE) 726/2004.
   • 2º. Que dispoñen dunha proba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán estar enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01, do Consello de Europa, e admitirase a exhibición da comunicación remitida polo servizo público de saúde. A proba debe ser realizada nas últimas 72 horas anteriores.
   • 3º. Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 diagnosticada e está no período comprendido entre o día 11 e o 180, ambos incluídos, despois da PDIA positiva.
   • Estos certificados tan só se mostrarán á entrada do espazo interior, non se conservarán estes datos nin se crearán ficheiros con eles.
  • Na entrada e na saída dos asistentes deben establecerse os mecanismos necesarios para impedir as aglomeracións de persoas e respectar as distancias de seguridade.
  • A distribución das mesas e das persoas será homoxénea entre as diferentes estancias.
  • Pódese consumir sentado ou de pé pero cumplindo o aforo permitido.
  • Só se pode solicitar ou recoller a consumición en barra pero non o consumo para evitar as aglomeracións.
  • Permítese o uso da pista de baile, sempre que a ocupación non supere os 2 metros cadrados da pista por cada usuario.
  • Os establecementos deberán usar dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.

 

DOG 139BIS do 22 de xullo: Medidas Covid

Protocolo do ocio nocturno (a 17/07/2021)

Á espera da publicación do boletín coas novas medidas sanitarias acordadas no comité clínico, adiantanse os cambios para a hostalería que entran en vigor o sábado 24 de xullo.

A Guarda sube ao nivel medio polo se modifica o aforo en exterior: 50 %

Indicacións que non se modifican:

 • Aforo en interior: 50%.
 • Apertura do ocio nocturno ata as 3:00h.
 • Agrupacións en hostalería: mantense 6 persoas non conviventes no interior e 10 en terraza.

 

Publicado o boletín DOG da Xunta coa Orde da Consellería de Sanidade onde se detallan as novas medidas sanitarias e que entran en vigor o sábado 17 de xullo (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

 • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
 • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
 • Aforo no interior do 50% e en terraza ao 100% segundo autorización. Pero sempre que se poda garantir a distancia de seguridade de 1,50 metros entre mesas.
 • Prohibido o consumo en barra. Permitido solicitar e recoller consumicións na barra por parte das persoas usuarias.
 • Toda hostalería poderá abrir ata ás 1.00h cumprindo os requisitos:
  -Non admitir clientes despois das 00.00h.
  -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE. A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
 • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23.00h.

Modifícase:

 • Agrupacións en hostalería: máximo 10 persoas non conviventes en terraza. Manténse o máximo de 6 persoas non convivintes en interior.
 • Recoméndase que os grupos non superen as seis persoas, como máximo, en espazos pechados, e as dez persoas, como máximo, en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de conviventes.

DOG Nº 135 BIS do 16 de xullo de 2021

Publicado o boletín DOG da Xunta coa Orde da Consellería de Sanidade onde se detallan as novas medidas sanitarias e que entran en vigor o sábado 26 de xuño (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

 • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
 • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
 • Agrupacións en hostalería: máximo de 6 persoas non convivintes en interior  e de 15 persoas non conviventes en terraza.
 • Aforo no interior do 50%.
 • Toda hostalería poderá abrir ata ás 1.00h cumprindo os requisitos:
  -Non admitir clientes despois das 00.00h.
  -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE. A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
 • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23.00h.

• Modifícase:

 • Amplíase o aforo en terraza ao 100% segundo autorización. Pero sempre que se poda garantir a distancia de seguridade de 1,50 metros entre mesas.
 • Importante: “Só se poderá utilizar a barra para solicitar e recoller consumicións por parte das persoas usuarias, pero non para realizar o consumo nela.”

DOG Nº 120 BIS do 25 de xuño de 2021

O obxecto destas axudas é paliar o impacto económico que tivo a crise sanitaria como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19.

Cada beneficiario/a poderá recibir ata un máximo de 300 euros en función da contía xustificada.

Gastos subvencionables e que estén comprendidos entre o 14 de marzo de 2020 ao 30 de abril de 2021.

 • Adquisición de material funxible destinados aos equipos de protección individual ou a adopción de medidas hixiénico sanitarias: mascarillas, xelas, mamparas, medidores CO2,…
 • Asistencia externa para labores de desinfección dos equipos e instalacións.
 • Plan de contixencias e/ou asistencia de servizo de prevenció alleo para a avaliación dos postos de traballo fronte á COVID-19.
 • Gastos de licenzas ou aplicativos informativos para o impulso ou desenvolvemento do teletrabllo ou o comercio electrónico.
 • Gastos de arrendamento de bens inmobles.
 • Gastos de cotas de autónomos e Seguridade Social.

Poderán solicitar estas axudas, sempre que cumpran os requisitos especificados nas bases, aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo actividades empresariais que motivan a concesión da subvención, e entidades do 3º sector que desenvolvan actividades económicas.

Documentación a presentar: ANEXO 1, ANEXO 2 e ANEXO 3, dispoñible na sede electrónica municipal xunto coas bases completas.

Prazo de presentación das solicitudes ata o 8 xullo (incluído).

Na tarde de hoxe publicouse o boletín DOG da Xunta coa Orde da Consellería de Sanidade onde se detallan as novas medidas sanitarias e que entran vigor o sábado 12 de xuño (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

 • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
 • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
 • Prohibición do servizo en barra.
 • Aforo no interior do 50% e en terraza do 75%.

• Modifícase:

 • Agrupacións en hostalería: amplíase de 10 a 15 persoas non conviventes en terraza (Para o interior manténse o máximo de 6 persoas non conviventes).
 • Toda hostalería poderá abrir ata ás 1.00h cumprindo os requisitos:
  -Non admitir clientes despois das 00.00h.
  -Dispor dun medidor de CO2 que contará coa marcación CE. A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
 • Recomendase o uso do medidor de CO2 aos establecementos de hostalería aínda que non traballen a partir das 23.00h.
 • Eliminase a prohibición de reunión de non conviventes entre ás 1:00 e 6:00 horas tanto en vivendas coma espazos públicos. Aínda que se recomenda continuar coas precaucións.
 • Eliminase a limitación nos grupos de persoas. Excepto en determinadas actividades coma a hostalería.
 • Manténse o aforo do 30% para os albergues pero sí poderán ampliar a ocupación dunha habitación si o grupo é un grupo burbulla acreditado.

DOG 109 BIS Consellería de Sanidade_Orde do 10/06/2021

Á espera da publicación do boletín coas novas medidas sanitarias acordadas no comité clínico, adiantanse os cambios que entran en vigor o sábado 12 de xuño, e en especial no referente a hostalería.

 • Eliminase a prohibición de reunión de non conviventes entre ás 1:00 e 6:00 horas tanto en vivendas coma espazos públicos. Aínda que se recomenda continuar coas precaucións.
 • Eliminase a limitación nos grupos de persoas. Excepto en determinadas actividades coma a hostalería.
 • Agrupacións en hostalería: mantense 6 persoas non conviventes no interior. Pero amplíase a 15 persoas non conviventes en terraza si o Ministerio de Sanidade publica a modificación.
 • Toda hostalería poderá abrir ata ás 1.00h cumprindo o requisito de dispor dun medidor de CO2.
 • Mantense o aforo do 30% para os albergues pero sí poderán ampliar a ocupación dunha habitación si o grupo é un grupo burbulla acreditado.

Nota de prensa completa

Trala proposta de Alcaldía e a aprobación en pleno desta medida, será a partir dende o luns 7 de xuño que se podan solicitar estas axudas que chegarán a ser de ata 700 euros por negocio.

O obxecto destas axudas é paliar o impacto económico que sufriron aquelas empresas ou autónomos que tiveron que cesar a súa actividade como consecuencia da ORDE de 26 de xaneiro de 2021, e na que se establecían medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán solicitar estas axudas, sempre que cumpran os requisitos especificados nas bases, aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo actividades empresariais que foron afectadas polos efectos da ORDE de 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecían medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Os gastos que poderán ser compensados a través destas axudas incluirán servizos de asesoría ou xestoría, gastos de arrendamento de bens inmobles, de electricidade, de comunicacións, pólizas de seguros ou cotas de autónomos e Seguridade Social. Poderán xustificarse todos aqueles que se teñan realizado entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 25 de xuño, data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Cada beneficiario/a poderá recibir ata un máximo de 700 euros en función da contía xustificada.

Nas próximas semanas o Concello ten previsión de publicar as bases doutra liña de axudas, nas que os beneficiarios serán tamén os negocios locais, a través das que se podan cubrir gastos realizados en material de protección fronte á COVID-19, así como outras inversións dirixidas a adaptar ou desenvolver o negocio dentro da situación de pandemia.

 

Documentación a presentar: ANEXO 1, ANEXO 2 e ANEXO 3, dispoñible na sede electrónica municipal xunto coas bases completas.

Prazo de presentación das solicitudes do 7 ao 25 de xuño (incluído).

Publicadas as ordes da Consellería de Sanidade onde se establecen as novas medidas de prevención e que entran en vigor o sábado 29 de maio (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

  • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
  • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Prohibición do servizo en barra.

Ampliación dos máximos para grupos non conviventes en espazos públicos e privados, e no caso de hostalería tamén están ampliados:

 1. No interior de 4 persoas non conviventes amplíase ata as 6
 2. No exterior de 6 persoas non conviventes amplíase ata as 10.

• Garantir a correcta ventilación dos establecementos de hostalería e recomendación do uso dos dispositivos medidores de CO2 para aqueles que bares e cafeterías sen obligación porque non dan servizo de ceas.

 

ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención

ORDE do 28 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas

 

Na tarde de hoxe publicouse o boletín DOG da Xunta coa Orde da Consellería de Sanidade onde se detalla o Plan de Hostalería Segura e que entran en vigor o sábado 22 de maio (ás 00.00h do venres ao sábado):

• Manténse:

  • A Guarda, no nivel medio baixo (grupo D).
  • Recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.
  • Prohibición do servizo en barra.

Os establecementos de hostalería (sen licencia de restaurante) poderán dar ceas ata as 01:00h cumprindo uns requisitos xa marcados con anterioridade para os restaurantes:

 1. Funcionará con reserva previa e non admitirá clientes despois das 00.00h.
 2. Deberá haber un rexistro dos clientes do servizo de cea que incluirá o nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O responsable do restaurante deberá custodialo polo menos durante 1 mes e deberá asegurarse cumprir coas normas de protección de datos de carácter persoal.
 3. Garantir a correcta ventilación do local que se obxectivará a través da utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
  A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
  No caso de sistemas mecánicos de ventilación, débese asegurar en todo caso o nivel de CO2 interior e persoal cualificado documentará o mantemento adecuado e as actuacións realizadas.

Á espera da publicación no día de hoxe do boletín especial coas novas medidas sanitarias acordadas no comité clínico, adiantanse os cambios na hostalería, que entran en vigor o sábado 22 de maio:

• Manténse a recollida no local e consumo a domicilio e reparto a domicilio ata as 01:00 horas.

Os establecementos de hostalería (sen licencia de restaurante) poderán dar ceas ata as 01:00h cumprindo uns requisitos xa marcados con anterioridade para os restaurantes:

 1. Funcionará con reserva previa e non admitirá clientes despois das 00.00h.
 2. Deberá haber un rexistro dos clientes do servizo de cea que incluirá o nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O responsable do restaurante deberá custodialo polo menos durante 1 mes e deberá asegurarse cumprir coas normas de protección de datos de carácter persoal.
 3. Garantir a correcta ventilación do local que se obxectivará a través da utilización de dispositivos medidores de CO2, que deberán dispor dunha pantalla que mostre os niveis de CO2 en tempo real nunha zona visible para os usuarios. Estes dispositivos deberán levar a marcación CE.
  A localización do medidor deberá axustarse ás indicacións técnicas aplicables e ter en conta o tamaño e a forma do espazo, as súas entradas de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán preto das xanelas, portas ou outros puntos de ventilación.
  No caso de sistemas mecánicos de ventilación, débese asegurar en todo caso o nivel de CO2 interior e persoal cualificado documentará o mantemento adecuado e as actuacións realizadas.

Esta información actualizarase coa publicación completa no DOG de Galicia.