27 04 2022 Aberto o prazo para a adxudicación dos postos da Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira

O Concello da Guarda volve a apostar por celebrar a Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira na primeira fin de semana de xullo polo que abre o procedemento administrativo para a adxudicación dos postos para a celebración desta festa gastronómica.

Ao igual que en 2017 realizase unha prodecemento administrativo para a adxudicación dos seguintes postos:

  • 6 Restaurantes.
  • 1 Cafetería.
  • 1 Adega de DO Rías Baixas.
  • 1 Confitería.

A tramitación debe realizarse en base a normativa administrativa actual polo que están publicados no Perfil do Contratante da web municipal os pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexen este procedemento. Esta tramitación e presentación de documentación deberá realizarse igualmente no perfil de contratante.

Neste primeiro paso de presentación de proposición é preciso achegar os dous anexos do prego de cláusulas administrativas:

  • Anexo 1: Obxecto do contrato (datos do solicitante)
  • Anexo 2: Proposta económica

O prazo de presentación de proposición remata as 19:00h do martes 10 de maio.

Unha vez pechado o prazo de proposicón convocarase á Mesa da contratación que estudiará as proposicións e proporán o listado de adxudicatarios. Abríndose un novo prazo de 10 días naturais para presentar a documentación esixida a estos adxudicatarios propostos.

Para calqueira dúbida ou consulta sobre este prodecemento ou a súa tramitación poden contactar co departamento de secretaría municipal.

Comentarios

Leave a Reply