28/03/2022 Nova prórroga ás medidas actuais do Plan de Hostalería e do Plan de Lecer Nocturno.

A Xunta de Galicia publicou no seu boletín 59BIS de venres 25 de marzo a Orde da Consellería de Sanidade a prórroga das medidas actuais ata ás 00:00h do sábado 9 de abril.

 

Manteñense as mesmas medidas da anterior actualización con data do 25 de febreiro:

Estas medidas están recollidas no Plan de Hostalería (versión 11) que foi actualizado a 26 de febreiro. En resumo podese trasladar que estas son as modificacións:

  • Permítese a realización de cócteles e actos de recepción con aperitivo e público de pé que, no momento de retirada da máscara para o consumo, deben respectar a distancia interpersoal de seguridade entre persoas non conviventes. Os grupos de persoas de pé poderán ser de ata dez persoas no interior e vinte na terraza.
  • A ocupación máxima será de dez persoas no interior e de vinte persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
  • Retirarase a obligatoriedade da exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso ao interior dos establecementos de hostalaría e restauración.

No referente ao ocio nocturno tamén se actualizou a 26 de febreiro o Plan de Lecer Nocturno (versión 10). Estas son as modificacións:

  • A ocupación máxima será de dez persoas no interior e de vinte persoas na terraza, por mesa ou agrupación de mesas.
  • Retirarase a obligatoriedade da exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso ao interior dos establecementos de hostalaría e restauración.

Comentarios

Leave a Reply