8/11/2023 Lanzamento da consulta online da Xunta dirixida ao sector turístico

O Clúster de Turismo de Galicia iniciou o proceso de elaboración do Diagnóstico Estratéxico da situación do turismo en Galicia, coa colaboración da Axencia Turismo de Galicia – Xunta de Galicia.

Integrado no proceso de participación, e co obxectivo de dar cabida a todos os profesionais e interesados no ámbito turístico neste proceso de diagnose, contase cunha enquisa na que se abordarán aspectos como a estacionalidade, promoción turística, marca e posicionamento, territorio, sustentabilidade, capital humano, dixitalización, concentración, gobernanza…

A elaboración desta diagnose permitirá establecer o punto de partida para unha adecuada planificación turística do territorio.

Resolución de dúbidas ou consultas mediante mail a participacion@clusterturismogalicia.com ou no teléfono 604.070.701.

Prema para acceder a enquisa.

Comentarios

Leave a Reply