30/09 Avance do novo protocolo para o lecer nocturno.

No día de onte o Comité Clínico aprobou o Plan de lecer nocturno de Galicia que terá que ser ratificado polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.

Á espera da resolución do Tribunal adiantaron as liñas xerais deste plan que establece dous niveis de compromiso seguindo un plantexamento similar ao actual plan de Hostalería. Este é o avance:

Todos os niveis deben cumprir as medidas hixiénico-sanitarias establecidas con carácter xeral:

 • Uso obrigatorio da máscara.
 • Gardar a distancia de seguridade.
 • Garantir a limpeza e desifección periódica do local e do seu equipamento.
 • Renovación do aire e o control dos niveis de CO2.

 

-NIVEL 1 (UNHA CUNCHIÑA)

 • Aforo en interior ao 50 % e 75 % en terrazas.
 • Horario de peche ao público: 3:00h da madrugada.
 • Dúas horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL 2 (DÚAS CUNCHIÑAS)

 • Aforo en interior ao 75 % e 100 % en terrazas.
 • Para acceder ao local deberase presentar a certificación de vacunación COVID completa, certiifcado de proba negativa recente ou ter superado a enfermidade.
 • Horario de peche ao público: 4:00h da madrugada.
 • Catro horas de formación en protocolos covid para o persoal.

 

-NIVEL DE SEGURIDADE:

Haberá un terceiro nivel de seguridade para casos extraordinarios cando así o requira a gravidade da situación epidemiolóxica e a ocupación asistencial.

 • Aforo en terraza ao 50% cos clientes sempre sentados en mesa.
 • Horario de peche ao público: 1:00h da madrugada.

 

O cumprimeto das medidas do novo Plan de Lecer Nocturno de Galicia será supervisadas polos inspectores da Dirección Xeral de Sáude Pública.

NOTA DA XUNTA COMPLETA

Comentarios

Leave a Reply