07/02/2022 Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración

A Axencia de Turismo de Galicia publica no DOG de hoxe a resolución das bases reguladoras da Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración. Esta subvención poderase solicitar dende o martes 8 de febreiro no código de procedemento TU503A.

A finalidade é potenciar a oferta turística galega, modernizar infraestruturas e mellorar a calidade e a competitividade da oferta turística.

Dirixida a establecementos cunha antigüidade mínima de 5 anos (inscrición no REAT):

  1. -Establecementos hoteleiros, apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, e albergues turísticos (punto 55.1 da Lei 7/2011 do Turismo de Galicia)
  2. -Restaurantes (grupo I do artigo 77 da Lei 7/2011 do Turismo de Galicia)

• Investimento neto admitido ata 100.000 €, o IVE non está incluído
• Contía da axuda: entre o 30% e o 50%, sendo o máximo 50.000€ a percibir
• Prazo de solicitudes: remata o luns 7 de marzo de 2022
• Prazo xustificar o investimento: do 31 de outubro de 2022
• Investimentos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2022
• A Axencia de Turismo de Galicia tramita a presente axuda. Para dúbidas en fomento.turismo@xunta.gal

Os investimentos subvencionables son:

  • Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
  • Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.
  • Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría.
  • Actuacións de renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno da instalación.
  • Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.
  • Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.
  • Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento.
  • Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos

Esta subvención regúlase en réxime de concorrencia competitiva polo que o importe a subvencionar será resultado dos criterios de valoración como a antigüidade, grado de investimento, impacto no emprego entre outros. A posesión dun certificado de calidade turística como SICTED, ademais de mellorar a xestión do establemento, facilitica acadar puntuación nalgunas subvencións.

Esta axuda é compatible coa percepción doutras subvencións, sempre que o importe total non supere o custo da actividade subvencionada. Excepto coa convocatoria da Axencia Turismo de Galicia para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago (código de procedemento TU501D) que aínda non foi publicada para este ano 2022.

DOG 7/02/2022 Subvención para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración (código de procedemento TU503A) 

DOG 7/02/2022 Extracto da subvención

Comentarios

Leave a Reply