Actualización sobre o transporte fluvial XACOBEO TRANSFER entre A Guarda e Caminha

Coincidindo coas datas de semana santa a Xunta de Galicia puxo en marcha un servizo de transporte náutico XACOBEO TRANSFER para atender a necesidade dunha conexión real entre A Guarda e Caminha.

Na actualidade o servizo realizase con dúas pequenas embarcacións para un máximo de 6 prazas. No verán está previsto que opere unha embarcación de maior tamaño o que permitirá ampliar o número de pasaxeiros por viaxe.

O servizo de XACOBEO TRANSFER prestase desde o embarcadoiro do Pasaxe ata o embarcadoiro do Sporting Club Caminhense, a poucos metros do actual embarcadoiro do transbordador en Caminha.

Estas pequenas embarcacións funcionan todos os días de semana se as condicións meteorolóxicas así o permiten.

Dispoñen da web www.nauticdestination.com cos horarios previstos e que permite reservar. O prezo do viaxe é de 6 € por persoa e só admite o pago con tarxeta na embarcación.

Estes son os horarios españois previstos e cando a marea o permite prestan servizo de maneira ininterrompidamente:

  • Saídas desde A Guarda: comenza ás 8:00 ata as 19:00
  • Saídas desde Caminha: comenza ás 8:30 ata as 19:30

Desde Xacobeo Transfer recomendan chamar cuhna antelación de 24 horas ao teléfono de atención da embarcación (+34) 613 011 226 xa que os horarios poden alterarse e/ou ampliarse polas mareas e as condicións meteorolóxicas. O persoal da embarcación informará dos servizos previstos a realizar no día seguinte.

Comentarios

Leave a Reply