07/12 Emprego da aplicación Passcovid para o control do acceso no lecer nocturno.

No DOG 233BIS publicado o venres 3 de decembro prorrogase o actual Plan de Lecer Nocturno e modificase o seu número 5 do punto terceiro:

Procurase a máxima garantía da privacidade e da intimidade das persoas na exhibición do Certificado COVID para o acceso ao interior dos locais de lecer nocturno.

As persoas titulares dos establecementos ou o seu persoal:

  • De acordo co principio expresado de velar pola máxima garantía da privacidade e da intimidade, a comprobación da validez dos certificados presentados, tanto en formato papel como en formato dixital, só poderá ser efectuada polos establecementos a través da lectura do código QR que figura en cada un dos certificados, empregando a aplicación Passcovid da Comunidade Autónoma de Galicia, prevista na Orde da Consellería de Sanidade, do 18 de agosto de 2020, pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, dispoñible nas plataformas Android e Ios.
  • A comprobación efectuarase unicamente coa finalidade expresada de control de acceso ao interior.
  • Non se conservarán en ningún caso datos de carácter persoal nin se crearán ficheiros con eles.

Esta medida estará en vigor ata o 18 de decembro.

Comentarios

Leave a Reply