Ordenanza

Calidad de las aguas

CALIFICACIÓN SANITARIA FINAL PARA AS PRAIAS EN 2022
Calificación sanitaria do auga de baño*
O MUÍÑO Excelente
A LAMIÑA Excelente
A ARMONA Excelente
O CARREIRO Excelente
AREA GRANDE Excelente

*Calificación sanitaria final de 2020 calculada cos resultados dos controis das catro últimas temporadas.  Calificación do auga de baño segundo os criterios establecidos na Directiva 2006/7 /CE e Real Decreto 1341/2007

Distinciones

A Guarda conta con praias fluviais e marítimas, de características diferentes pero iguais estándares de calidade. Nos últimos anos a praia marítima de Area Grande e a fluvial do Muíño recibiron o galardón medioambiental de Bandeira Azul e o distintivo de calidade do SICTED “Compromiso de Calidade Turística” que promove a Secretaría do Estado. Isto mostra o esforzo do Concello en ofrecer un servizo e unha atención de calidade nas praias. Durante os meses de verán organízanse actividades deportivas e eventos nestas praias.

BANDEIRA AZUL: PRAIAS: AREA GRANDE E O MUÍÑO

A Bandeira Azul é un galardón á calidade ambiental da praia que se concede anualmente. Os criterios esixidos para a concesión da bandeira azul son:

 • Calidade das augas de baño: augas excelentes. Análise cada dúas semanas.
 • Información e educación ambiental: panel informativo e actividades ambientais.
 • Xestión ambiental: recollida selectiva de residuos, campañas ambientais.
 • Seguridade, servizos e instalacións: Departamento de Salvamento e socorrismo.

Máis información en www.adeac.es

Campaña Bandeira Azul (pdf a descargar)

SICTED. PRAIAS: AREA GRANDE E O MUÍÑO

Desde 2010 estas praias contan coa distinción de calidade SICTED “Compromiso de Calidade Turística” que promociona a Secretaría General de Turismo entre os destinos turístico.

O distintivo recoñece o esforzo e compromiso coa calidade e mellora continua. Grazas á implantación deste sistema de calidade mellorouse a xestión das praias cun novo enfoque procurando a mellora continuada.

Máis información en www.calidadendestino.es

ECOPLAYA EN PRAIA DO MUÍÑO

Desde o 2015 a bandeira ECOPLAYA ondea na praia do Muíño que certifica a súa calidade desde o punto de vista medioambiental.

Este galardón está promovido por ATEGRUS, Asociación Técnica para la gestión de los residuos, aseo urbano y medio ambiental, e foi concedido pola limpeza manual da praia que permite conservar o ecosistema dunar e polas  diferentes actuacións postas en marcha para a súa rexeneración.

Cada ano é preciso documentar as melloras implantadas para optar a súa renovación.

Código de conducta

CÓDIGO DE CONDUTA NA PRAIA: CONSELLOS E RECOMENDACIÓNS

CONSELLOS PARA TOMAR O SOL:

 • Evite a exposición prolongada ao sol.
 • Tome o sol progresivamente día a día.
 • Extreme as precauciones nas horas do mediodía.
 • Use protectores solares.

CONSELLOS NA AUGA:

 • Evite os baños prolongados.
 • Non se bañe despois de comer abundantemente ou se nota fatiga.
 • Cando se meta en el agua fágao amodo, mollando antes a caluga e depois as bonecas.
 • Se ten calafríos persistentes, picores nos brazos ou no ventre, sensación de fatiga, cambras, salga rapidamente do agua.
 • Non se bañe nas zonas cualificadas como non recomendables, nin deixe xogar aos menores nas proximidades.

CONSELLOS NA AREA:

 • Deposite o lixo nas papeleiras.
 • Non practique actividades ou deportes na area que poidan ocasionar molestias ou situacións de perigo aos demais usuarios.
 • Respecte sempre as normas e recomendacións establecidas polas autoridades e servizos competentes.

NON ESTÁ PERMITIDO:

 • Acceder con animais de compañía á praia.
 • Facer lume.