A Guarda oferta unha praza de informador turístico

O Concello da Guarda selecciona unha praza de persoal para a realización de tarefas de información na oficina de turismo adherida á rede de oficinas de turismo info Rías Baixas do Concello da Guarda.

Característica do posto: Contrato laboral de duración determinada, 7 meses a xornada completa de luns a domingo.

Titulación esixida:

• Diplomatura / grado en Turismo

• Ciclo superior en Guía, Información e Asistencia Turística o Ciclo Superior en Comercialización Turística e Guía

• Certificado de profesionalidade en promoción turística local e información ao visitante (código HOTI0108)

As bases completas da convocatoria están a disposición dos interesados no rexistro do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, e na sede electrónica do concello (https://aguarda.sedelectronica.gal/info) dende a publicación do presente anuncio ata o 24 de maio de 2019, data na que remata o prazo para a presentación de instancias.

Comentarios

Leave a Reply