A pesar dos esforzos e do compromiso para ofrecer un servizo esencial, como é unha atención adecuada nas dúas praias de referencia da nosa vila, non foi posible contratar socorristas para a prevención e vixilancia nas praias.

A Xunta de Galicia regulou en 2012 mediante Decreto a formación mínima dos socorristas acuáticos e creou o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia. En 2017 modificouse ese decreto aumentando as dificultades dos concellos galegos para conseguir os socorristas habilitados necesarios para atender as praias.

O Concello da Guarda tivo dificultades para cubrir a plantilla de socorristas necesarios no verán pasado e cos catro contratados atendeuse a praia do Muíño de luns a domingo e a praia de Area Grande as fins de semana.

En novembro de 2021 a Xunta publicou o novo decreto que regula as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático e aqueles socorristas que non actualizaron a súa formación perderon esa habilitación para exercer como profesionais.

No mes de febreiro o concello da Guarda valorouse o orzamento presentado pola Axencia Galega de Seguridade Pública para realizar un curso de adaptación que puidese habilitar novamente a estes socorristas que foron excluídos do rexistro profesional. Finalmente non se puido lanzar o curso debido a falta de equipamentos e instalacións esixidas polo novo decreto. Contactouse cos concellos veciños para poder realizar esta formación nas súas instalacións, non sendo posible. Ademais a realización deste curso non aseguraba dispor a tempo dos socorristas habilitados para este verán.

Tamén en febreiro, como nos anos anteriores, solicitouse a subvención da Xunta para a contratación de socorristas e volveuse a solicitar os 6 socorristas. Unha vez comunicada a concesión desta subvención, tramitouse o proceso de selección de persoal a través do servizo de emprego SEPE de Tui. Como non houbo aspirantes publicáronse varias notas de prensa para informar do proceso de contratación e deste xeito, fíxose público a necesidade de contratación de socorristas para completar a plantilla do servizo de socorrismo co patrón da embarcación para praia do Muíño.

A 30 de xuño comunicouse a Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) a renuncia expresa as dúas Bandeiras Azuis ante a imposibilidade de dispor do servizo de socorrismo activado con data do 1 de xullo. ADEAC trasladou ao concello da Guarda a ampliación do prazo ata o 10 de xullo para izar bandeira e, inclusive, suavizou o requisito de dous socorristas por praia. Esta entidade xestora das Bandeiras Azuis son coñecedores das dificultades dos concellos galegos para contratar socorristas polo que este verán permitiu dispor dun socorrista e un auxiliar de información por praia.

Durante estas semanas realizáronse diferentes xestións e consultas coa AGASP, empresas de servizos, outros concellos, … para conseguir contratar a socorristas e auxiliares que permitisen dar un mínimo de atención nestas dúas praias. Pero ningunha destas alternativas consultadas permitiu conseguir persoal formado e acreditado.

Polo que continuaranse cos contactos coa Xunta de Galicia para trasladar a preocupación por non dispoñer neste verán de servizo de socorrismo nas praias do Muíño e de Area Grande.

Un ano máis as praias de “O Muíño” e “Area Grande” do Concello de A Guarda cumpren cos requisitos deste distintivo internacional de bandeira azul.
A Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), e a rama española da Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) fixeron público este mércores o listado de todas as bandeiras azuis que se concederon no territorio español para esta tempada de verán.
O Concello da Guarda traballa en ofrecer un servizo de calidade e eficiente. Polo que acadar este recoñecemento implica un compromiso coa calidade medio ambiental e cos servizos para que veciños e visitantes dispoñan duns servizos acordes coa excelencia destas praias.
Os servizos esixidos por Bandeira Azul son paneis informativos, análise de augas excelente nas catro anteriores tempadas, servizo de limpeza e de recollida de residuos, aseos, e o servizo de salvamento e socorrismo que atende aos dous areais e que comezará co arranque estival.
A praia “Area Grande” luciu por primeira vez este distintivo no ano 2009, e foi concedida cada verán dende esa data. Pero no verán pasado o Concello da Guarda comunicou formalmente a súa renuncia voluntaria a ADEAC para praia de Area Grande ante a imposibilidade de contar co servizo de socorristas de luns a domingo. Dos 6 socorristas necesarios para cubrir ambas praias tan só foi posible contratar a 4 debido a dificultade de dispor de persoal formado tal é como require este servizo.
No caso da praia do Muíño tamén renovou a bandeira azul dende o 2010. Ademais da bandeira azul esta praia fluvial tamén contará co distintivo “Ecoplayas”.
O concello da Guarda quere resaltar o esforzo realizado para a súa concesión no referente o mantemento e mellora das actuacións e servizos véndose recompensado un ano máis coas dúas bandeiras azuis para o concello.
O pasado día 5 de abril ADEAC comunicou que a concesión do distintivo de “Sendeiro Azul” o camiño que une ambas praias. Este ano organizaron unha Cerimonia de Entrega do Galardón Sendeiro Azul que terá lugar o 26 de maio no Real Jardín Botánico de Madrid.

• Ademais a praia de O Muíño contará co distintivo de Ecopraia
• Tamén se lle adxudicou o distintivo de “Sendeiro Azul” o camiño que une a Praia do Muíño e a Praia de Area Grande

No mes de maio a Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), e a rama española da Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) fixeron público o listado de todas as bandeiras azuis que se concederon no territorio español para esta tempada de verán.

As praias de “O Muíño” e “Area Grande” do Concello da Guarda recibiron o distintivo de bandeira azul como recoñecemento á calidade medio ambiental e aos servizos que ofertan. Ademais concedeuse o “Sendeiro Azul”, camiño que une estas dúas praias.

O xoves 15 de xullo izouse a Bandeira Azul na Praia do Muíño tendo que renunciar ao distintivo en Area Grande ao non poder cumplir co compromiso do servizo de socorrismo. Ante a dificultade de completar a plantilla dos socorristas necesaria para dar servizo de salvamento nas dúas praias, acordouse que a praia do Muíño dispoña do servizo de luns a domingo de 12.00 a 20.00h e tentarase atender tamén con socorristas a praia de Area Grande sempre que sexa posible durante as fins de semana.

A praia do Muíño dispón dos servizos esixidos por Bandeira Azul como paneis informativos, análise de augas, servizo de limpeza e de recollida de residuos, duchas e aseos, e o servizo de salvamento e socorrismo dende o venres día 9 de xullo. Ademais esta praia fluvial está acondicionada para persoas con discapacidade con pasalela accesible e cadeira anfibia que facilita o baño aos usuarios que o soliciten.

O concello da Guarda quere resaltar o esforzo realizado para a súa concesión no referente o mantemento e mellora das actuacións e servizos a pesar da dificultade na contratación dos socorristas.

Ademais volveuse a izar na Praia do Muíño o distintivo de Ecopraia concedido por ATREGRUS, Asociacion técnica para a xestión de residuos e Medio Ambiente. Este distintivo recoñece o esforzo da limpeza manual das praias xa que non se emprega maquinaria que remova a area, e respectar así o delicado ecosistema dunar.

O servizo de socorrismo das praias de Area Grande e O Muíño conta con novo material e equipamento para unha eficaz resposta ante un posible incidente nestas praias.

Estas dúas praias de Bandeira Azul conta con servizo de socorrismo dende xullo a setembro e durante estes meses foron recibindo o equipamento previsto para esta tempada que debido a situación sanitario se foi retrasando.

Destacan as táboas de rescate que os socorristas poden empregan para facer vixilancia activa, como achegarse ata os bañistas para dar recomendacións e, inclusive, ante unha actuación de rescate.

E a semana pasada recibíronse os desfibriladores automáticos, un equipamento tamén moi esperado para mellorar a atención, e que reafirman o compromiso de que o servizo conte cos medios adecuados para a atención das posibles incidencias que podan xurdir nestas dúas praias de gran afluencia.

A praia do Muíño é a praia accesible do concello polo que, ademais de pasarelas e aseos adaptados, conta dende hai anos cunha cadeira anfibia para facilitar o baño ás persoas con discapacidade física. Este verán adquiriuse unha nova cadeira anfibia máis cómoda e práctica para os usuarios que a solicitan cada ano.

Un ano máis as praias de “O Muíño” e “Area Grande” do Concello de A Guarda lucirán o distintivo internacional de bandeira azul como recoñecemento á calidade medio ambiental e aos servizos que ofertan.

Na xornada deste luns día 6 de xullo de 2020 o alcalde da Guarda, Antonio Lomba; a Concelleira de Turismo, María Elena Baz e a Técnica de Turismo, Rosalía Verde, achegáronse ata a praia da Area Grande para realizar o izado da Bandeira Azul neste areal costeiro da vila, que ao igual que o areal do Muíño na desembocadura do Río Miño, recibiu este ano este importante distintivo. Cumpre sinalar que, aínda que a praia do Muíño conta xa con todos os requisitos que esixe a Bandeira Azul, esta non se vai a izar ata que rematen as obras de mellora da accesibilidade na Praia do Muíño, que se tiñan previsto rematar antes da tempada estival, e que sufriron un retraso por mor da situación provocada polo Covid-19, unha vez rematadas ditas obras izarase a Bandeira Azul neste areal.

A Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), e a rama española da Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) fixeron público o listado de todas as bandeiras azuis que se concederon no territorio español para esta tempada de verán

Estas praias contan cos servizos esixidos por Bandeira Azul como paneis informativos, análise de augas, servizo de limpeza e de recollida de residuos, duchas e aseos, e o servizo de salvamento e socorrismo que atende aos dous areais e que comezou xa co arranque estival.

María Elena Baz, Concelleira de Turismo, quixo resaltar nesta visita aos areais galardoados co distintivo de Bandeira Azul o esforzo realizado a nivel municipal para a súa concesión, no referente o mantemento e mellora das actuacións e servizos véndose recompensado un ano máis coas dúas bandeiras azuis para o concello.

Nesta resolución tamén se lle adxudicou o distintivo de “Sendeiro Azul” o camiño que une ambas praias. Este camiño ten o recoñecemento dende o ano 2013. A finais do pasado ano o Concello da Guarda enviou a documentación da candidatura para que as súas praias e o sendeiro conseguiran este distintivo. Despois de pasar un tribunal nacional e tamén un internacional, finalmente acadouse un resultado favorable.

En total, 688 bandeiras azuis ondean este ano en España: en 589 areais; 98 distintivos que recoñecen a excelencia dos portos deportivos; e 5 embarcacións turísticas sostibles. Para A Guarda outorgáronse este ano dúas Bandeiras azuis, que forman parte do total de 107 areais con este distintivo en Galicia.

Un ano máis as praias de “O Muíño” e “Area Grande” do Concello de A Guarda lucirán o distintivo internacional de bandeira azul como recoñecemento á calidade medio ambiental e aos servizos que ofertan.

A Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), e a rama española da Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) fixeron público o listado de todas as bandeiras azuis que se concederon no territorio español para esta tempada de verán

Estas praias contan cos servizos esixidos por Bandeira Azul como paneis informativos, análise de augas, servizo de limpeza e de recollida de residuos, duchas e aseos, e o servizo de salvamento e socorrismo que atende aos dous areais e que comeza co arranque estival.

O concello da Guarda quere resaltar o esforzo realizado para a súa concesión no referente o mantemento e mellora das actuacións e servizos véndose recompensado un ano máis coas dúas bandeiras azuis para o concello.

Nesta resolución tamén se lle adxudicou o distintivo de “Sendeiro Azul” o camiño que une ambas praias. Este camiño ten o recoñecemento dende o ano 2013. A finais do pasado ano o Concello da Guarda enviou a documentación da candidatura para que as súas praias e o sendeiro conseguiran este distintivo. Despois de pasar un tribunal nacional e tamén un internacional, finalmente acadouse un resultado favorable.

En total, 688 bandeiras azuis ondearán este ano en España: en 589 areais; 98 distintivos que recoñecen a excelencia dos portos deportivos; e 5 embarcacións turísticas sostibles. Para A Guarda outorgáronse este ano dúas Bandeiras azuis, que forman parte do total de 107 areais con este distintivo en Galicia.

Este ano, e debido as obras de mellora da accesibilidade na Praia do Muíño, que se tiñan previsto rematar antes da tempada estival, e que sufriron un retraso por mor da situación provocada polo Covid-19, na praia do Muíño non ondeará a bandeira azul ata que rematen ditas obras e se poda dar o servizo nas condicións propias deste distintivo de calidade.

• A iniciativa, que conta coa colaboración do montañista, aventureiro e presentador Jesús Calleja, busca concienciar á cidadanía sobre a necesidade de manter as costas españolas libres de residuos.

• A través dunha votación pública, os españoles poderán escoller tres praias de entre 12 seleccionadas ao longo do litoral, para que sexan obxecto dunha xornada de limpeza por parte de voluntarios medioambientais no outono.

• Ademais das entidades FSC e Paisaje Limpio, no acto estiveron presentes autoridades locais dos municipios cuxos enclaves participan no concurso, entre os que se entopaba unha representante da localidade galega da Guarda.

As praias galegas da Guarda foron unhas das 12 paraxes costeiras seleccionadas para participar na nova edición de #MiPlayaSinPlásticos. A iniciativa, impulsada por Procter & Gamble (P&G) e Carrefour en colaboración coa ONG Paisaje Limpio e que volta a contar co respaldo do aventureiro Jesús Calleja como embaixador, busca concienciar á cidadanía sobre o impacto de tirar residuos nas praias e sobre a necesidade de actuar e tomar decisións para aportar solucións a un problema que nos afecta directamente, como é o cambio climático.

Nesta edición, presentada como antesala do Día Mundial do Medioambiente, 12 praias competirán por ser as escollidas polos españoles para acoller unha xornada intensiva de limpeza por parte de voluntarios medioambientais o próximo outono. Como novidade, nesta ocasión serán tres, en vez dunha, as seleccionadas no concurso de #MiPlayaSinPlásticos, cuxas votacións estarán abertas ata o próximo 31 de agosto en neste enlace: https://bit.ly/2Mqcsb9.

O acto de arranque, que se ten celebrado por primiera vez en formato online, contou coa participación de diversas autoridades locais das Comunidades e municipios cuxos enclaves formarán parte das votacións, entre os que tomou parte unha representante da localidade galega da Guarda.

Durante a presentación, Jesús Calleja lanzou un chamamento aos españoles para que, entre todos, preservemos a recuperación que ten experimentado o entorno durante a emerxencia sanitaria. “A naturaleza resurxíu e, agora, debemos manter este regalo. Queremos volver a desfrutar das nosas praias no seu mellor estado e homenaxealas retirando aqueles residuos que aínda existen. A natureza é fonte de vida e benestar, a temos botado moitísimo de menos durante confinamento e, por elo, temos que coidala e respectala ao máximo”, engadíu.

Pola súa parte, Rami Baitiéh, director xeral de Carrefour España, sinalou que: “Con esta nova edición de #MiPlayaSinPlásticos queremos reafirmar noso compromiso co medio ambiente, cos nosos clientes e colaboradores. En definitiva, unha acción que nos implica nun gran desafío e que forma parte da nosa política de accións de RSC, da cal vos convidamos a formar parte”.

Unha idea que coincide coa transmitida por Javier Solans, director xeral de P&G en España e Portugal, quen sinalou: “A sostenibilidade é responsabilidade de todos e por elo, debemos unir as nosas forzas e crear alianzas poderosas que nos permitan contribuír a resolver este gran desafío. A emerxencia sanitaria fíxonos máis conscientes do valor que aporta ás nosas vidas a natureza. Por elo, debemos traballar para eliminar as pegadas de residuos que aínda existan e evitar novas imaxes das nosas praias cheas de desperdicios e, agora tamén, de obxectos como luvas ou máscaras”.

Unha fonte de riqueza natural que debe ser preservada

As praias da Guarda están situadas no estuario do río Miño, dende o que se pode mirar Portugal. Rodeadas dun fermoso pinar, vense afectadas pola marea, vento e os posibles residuos que arrastra o río a través das súas augas.

As marcas e as empresas teñen a oportunidade de axudar aos consumidores a vivir duhna maneira que coide e restaure o planeta a través de compras máis conscientes e hábitos de consumo responsables.

Sen embargo, a sostenibilidade e o coidado do noso entorno son retos que so poden ser abordados dende a colaboración de todos os actores que conforman a sociedade. Por elo, este ano, o acto de presentación contou tamén coa presencia de portavoces de Paisaje Limpio e FSC, así como con representantes dos doce municipios aos que pertencen as praias seleccionadas. Todos eles quixeron destacar a importancia deste tipo de iniciativas como altofalante e chamada á concienciación sobre a necesidade de manter limpo o entorno natural.

Unha iniciativa consolidada entre os españoles

Tan so tres anos despois da súa posta en marcha, #MiPlayaSinPlásticos se ten consolidado como unha iniciativa de éxito e efectiva no ámbito medioambiental. De feito, no 2019 bateu o seu récord de participación ao pechar a edición con 300.000 votos rexistrados e recoller, en so unha xornada de limpeza, máis de 600 kg. de residuos recollidos que foron clasificados e categorizados a través da ferramenta MARNOBA, avalada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Unhas cifras que poñen de manifesto a crecente preocupación e implicación da cidadanía española en torno á sostenibilidade.

A principios de setembro daranse a coñecer as tres praias seleccionadas para ser limpadas de residuos da man de Carrefour, P&G, Paisaje Limpio e centos de voluntarios medioambientais. A nova edición de #MiPlayaSinPlásticos arranca así nunhas circunstancias sen precedentes para continuar concienciando sobre a importancia de manter los espazos naturais costeiros libres de residuos plásticos.

Esta actuación evitará o dano irreversible que suporía, previsiblemente neste próximo inverno, a inundación da cova da areeira, a depresión que se atopa tras o punto crítico da duna que estaba sufrindo a erosión.

Despois de case dous anos de xestións por parte do alcalde da Guarda, Antonio Lomba, e cando a situación, no punto máis crítico da praia, facía prever que a duna non aguantaría un inverno máis, e se produciría a inundación da depresión existente tras ela; Costas do Estado acometeu unha escollera provisional que permitirá frear a erosión do litoral mentres se traballa no proxecto definitivo de Estabilización da Marxe do Río na súa Desembocadura.

Dende o concello da Guarda, dende o primeiro momento, observando o deterioro acelerado do litoral da Lamiña nestes últimos anos, se demandou unha actuación urxente por parte de Costas do Estado. Esta demanda contou sempre co apoio de moitas persoas, a nivel particular ou de forma colectiva, que fixeron chegar as súas queixas ao concello, sobre todo veciños e veciñas de Camposancos.

A competencia para actuar no litoral do río Miño no seu tramo internacional, Pertence a Costas do estado, que a súa vez depende da “Dirección General de Sostenibilidade de la Costa y del Mar” que está integrada no “Ministerio para la Transición Ecológica”. Dado o carácter internacional do Esteiro do Miño calquera actuación debe contar co visto bo do Ministerio de Administración Interna de Portugal, e, por pertencer a rede Natura 2000, debe ter informe favorable da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda, dado que ten que cumprir co plan director da rede Natura 2000. Neste caso, por tratarse dunha actuación urxente, puntual, de pouca lonxitude e de carácter provisional non é preceptivo o estudo de avaliación ambiental segundo indica a “Ley de Evaluación Ambiental”.

Dende o concello da Guarda coincidimos plenamente coa Consellería de Medio Ambiente cando expoñen no seu informe que: “é necesario realizar estudos, xestións e avaliacións ambientais a escala internacional, contemplando todo o río e as súas marxes, que permitan propoñer unha solución global aos problemas erosivos”. Pero, “dado que o devandito proceso pode precisar prazos non inferiores a dous anos, parece urxente realizar unha actuación local e temporal no tramo crítico, onde a duna está máis afectada, cara a evitar o dano irreversible que suporía a inundación da depresión que existe tras ela”.

De feito as recomendacións que a Consellería de Medio Ambiente fai no seu informe son as que se seguiron a hora de acometer a actuación da escollera provisional que se acaba de rematar. Poñendo sempre por diante a protección do entorno para evitar danos irreversibles no ecosistema dunar. Entendemos tamén, dende o concello da Guarda, que a solución definitiva que se propoña para o problema de erosión no litoral galego do esteiro, que está afectando a centos de metros de praia e dunas, debe ter as garantías medioambientais precisas as que fai mención tamén o informe da Consellería.

Na actualidade, dende o concello, estamos a espera de que remate a redacción do proxecto definitivo de estabilización. Esperamos que este proxecto contemple a construción do dique-escollera proposto no informe técnico do CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) como alternativa 5. Esta foi dende o principio a que entendíamos como solución de futuro a longo prazo que permitiría a protección e rexeneración da praia e o entorno dunar.

Foron moitas as persoas e as institucións que nos axudaron e fixeron posible acometer esta actuación antes de que os efectos da erosión foran irreversibles. Dende o concello da Guarda queremos agradecer a preocupación e o apoio recibido por todas elas, ben axilizando os permisos para a actuación ou colaborando na busca de financiamento. En particular queremos mencionar a colaboración directa de: o Delegado do Goberno en Galicia, a Subdelegada do Goberno en Pontevedra, o Xefe de Costas de Pontevedra, o Xefe Provincial da Consellería de Medio Ambiente, o Presidente da Cámara de Caminha, O Comandante Naval do Miño, o Ministro de Administración Interna de Portugal, Os Deputados Socialistas do Parlamento Galego e Español e a Comisión Internacional do Río Miño. Gracias a todos.

O sábado 21 de setembro, Día Mundial de Limpeza, porase en marcha unha limpeza de residuos dende o Puntal na praia do Muíño ata o Codesal.

A promotor desta actividade é a delegación do Porriño de Smurfit Kappa, empresa do sector de embalaxes reciclables, renovables e 100% biodegradables. Esta empresa a nivel nacional puxo en marcha a iniciativa “Better Planet Packing” que busca reducir os residuos que xeran os embalaxes non biodegradables e abordar os desafíos do lixo que termina nos océanos e vertedoiros en todo o mundo.

Unha acción incluída nesta iniciativa é a celebración do Día Mundial de Limpeza e a delegación de Porriño escolleu as praias naturais da desembocadura do Miño para realizar esta campaña de concienciación entre veciños dos concellos da comarca do Baixo Miño e área de metropolitana de Vigo.

A partir das 10.30h do sábado os 200 participantes percorrerán en dous grupos os tres últimos quilómetros da desembocadura do Miño recollendo os residuos e posteriormente os depositarán nos colectores correspondentes para o seu tratamento e reciclaxe. Os participantes están convidados a visitar as instalacións da delegación de Smurfit Kappa O Porriño.

Esta xornada conta coa colaboración da Concellería de Medio Ambiente do Concello da Guarda e efectivos de Protección Civil do Rosal.

O pasado mércores día 24 de xullo o Director Xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares Rodríguez, entregoulle ao concelleiro de Tráfico e emerxencias, e medio ambiente, Xan Lois Lomba, o diploma de ouro da Rede galega de praias se fume, asistiron tamén o tenente-alcalde, Anxo Baz e a concelleira Montserrat Magallanes.

Nestes momentos, 141 praias de 64 concellos integran a rede, sendo A Guarda un dos 10 municipios no que todas as súas praias se atopan dentro da rede.

A Rede, posta en marcha pola Consellería de Sanidade, a través da súa Dirección Xeral de Saúde Pública, é cada vez máis extensa, repartida non só nos concellos da costa, senón, tamén, polas ribeiras dos ríos, xa que conta con 29 praias fluviais, o que facilita poder elixir espazos libres de fume do tabaco para desfrutar do tempo de ocio.

Dende o Concello da Guarda recórdase que é moi necesaria a implicación de todos e a participación activa da sociedade para sensibilizar á poboación ante estes consumos de risco para a saúde.

As últimas cifras de prevalencia en Galicia indican que o 19,7% da poboación da nosa comunidade é fumadora e o 15,3% dos mozos e mozas de 16 a 24 anos fuman diariamente.

Un ano máis as praias de “O Muíño” e “Area Grande” do Concello de A Guarda lucirán o distintivo internacional de bandeira azul como recoñecemento á calidade medio ambiental e aos servizos que ofertan.

A Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), e a rama española da Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) fixeron público o listado de todas as bandeiras azuis que se concederon no territorio español para esta tempada de verán e o pasado luns foron entregadas as mesmas nun acto no que estivo presente o Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e ao que asistiron, en representación da Guarda, o tenente-alcalde, o nacionalista Anxo Baz e a Concelleira de Turismo, a nacionalista Beatriz Lomba.

Estas praias contan cos servizos esixidos por Bandeira Azul como paneis informativos, análise de augas, servizo de limpeza e de recollida de residuos, duchas e aseos, e o servizo de salvamento e socorrismo que atende aos dous areais e que comeza co arranque estival.

O concello da Guarda quere resaltar o esforzo realizado para a súa concesión no referente o mantemento e mellora das actuacións e servizos véndose recompensado un ano máis coas dúas bandeiras azuis para o concello.

Nesta resolución tamén se lle adxudicou o distintivo de “Sendeiro Azul” o camiño que une ambas praias. Este camiño ten o recoñecemento dende o ano 2013. A finais do pasado ano o Concello da Guarda enviou a documentación da candidatura para que as súas praias e o sendeiro conseguiran este distintivo. Despois de pasar un tribunal nacional e tamén un internacional, finalmente acadouse un resultado favorable.

En total, 156 bandeiras azuis ondearán este ano: en 107 areais galegos; 12 distintivos que recoñecen a excelencia dos portos deportivos; e 22 sendeiros azuis, para A Guarda outorgáronse este ano dúas Bandeiras azuis e un distintivo de Sendeiro Azul.